akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Międzynarodowa konferencja "Autyzm - od nauki do pratyki", Kraków - 25-27 wrzesnia 2015


Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji "Autyzm - od nauki do praktyki", która odbędzie się w Krakowie, w dniach 25-27 września 2015 r. Celem konferencji jest przybliżenie psychologom, terapeutom, nauczycielom, rodzicom i opiekunom dzieci z autyzmem najnowszej, rzetelnej wiedzy na temat diagnozy i terapii autyzmu. Do Krakowa przybędą najwybitniejsi przedstawiciele światowej nauki, specjalizujący się w badaniach nad autyzmem, a także najwybitniejsi światowi i polscy naukowcy i praktycy, którzy zajmują się diagnozą i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bogaty program konferencji obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty oraz dyskusje panelowe. Konferencja ma być okazją nie tylko do nabycia wiedzy i umiejętności, ale także do dyskusji. Wykłady, warsztaty i dyskusje panelowe zostały podzielone na dwie części, z których jedna poświęcona będzie diagnozie, a druga terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej jest jedną z instytucji wspierających organizację konferencji.

www.autyzm.psychologia.uj.edu.pl