akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum

 
31.01.2012 - 24.03.2012

  
30.10.2010
Zarządy Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ujednolicenie i sformalizowane zasad uzyskiwania tytułu "terapeuty behawioralnego". Więcej informacji w zakładce terapeuta behawioralny.
 
27.05.2010
Walne Zebranie Członków PTPB odbędzie się 24 czerwca 2010 r.  o godz. 19.00 w  Instytucie Psychologii UJ przy al. Mickiewicza 3 w Krakowie w sali 230. W programie zebrania m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2009 oraz głosowanie nad propozycjami zmian w Statucie dotyczącymi możliwości tworzenia sekcji oraz udziału w walnych zebraniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 
24.02.2010
Na oficjalnej stronie VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej został umieszczony szczegółowy program Sympozjum.  
 
27.11.2009

Z okazji 106 rocznicy urodzin Burrhusa F. Skinnera Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej zaprasza na VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, które odbędzie się w Krakowie, w dniach 19-20 marca 2010 r.

Zapraszamy na oficjalną stronę VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowe PTPB .

 
11.09.2009
UWAGA: zmiana numeru konta PTPB

Informujemy, że numer rachunku bankowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej uległ zmianie.

Aktualny numer konta: 27 2490 0005 0000 4500 5037 9849 (Alior Bank).

Wszelkie wpłaty (składki członkowskie, wpłaty za szkolenia) prosimy kierować na aktualny numer (został już wpisany w stosownym miejscu naszej zakładki "Kontakt"). W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: info@ptpb.pl 

 

 
25.05.2009
Zarząd PTPB na zebraniu w dniu 20 maja 2009 r. powołał Macieja Michalskiego na stanowisko pełnomocnika Zarządu ds. promocji i wizerunku.
 
20.05.2009

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej w dniu 7 maja 2009 r. dokonało wyboru władz statutowych Towarzystwa na najbliższe 2 lata. Aktualny skład władz Towarzystwa znajduje się w zakładce zarząd.

 
16.04.2009
Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w dniu 7 maja 2009 roku. Zebranie rozpocznie się o godzinie 18:00 w siedzibie PTPB w Krakowie (Instytut Psychologii UJ, Al. Mickiewicza 3, sala 230). Celem zebranie będzie wybór nowych władz Towarzystwa oraz przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu PTPB.  

Jeśli liczba uczestników zebrania okaże się niewystarczająca do przeprowadzenia głosowań, odbędzie się kolejne Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Decyzją Zarządu odbędzie się tego samego dnia (tj.7 maja 2009 roku) o godzinie 18:30 w sali 230
 
13.03.2009
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej zmianie ulega wzór zaświadczenia wydawanego osobom, które ukończyły szkolenia organizowane przez PTPB lub odbywające się pod patronatem PTPB. Zaświadczenia wydawane po 1 kwietnia 2009 roku opatrzone podpisem Prezesa PTPB i osoby (lub osób) prowadzącej szkolenie będą numerowane i ewidencjonowane w rejestrze zaświadczeń. .

 
27.01.2009
Zgodnie z decyzją Zarzadu PTPB wysokość składki członkowskiej za rok 2009 r. wynosi 70 zł. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Statutu PTPB składki należy opłacać do końca I kwartału bieżącego roku kalendarzowego, a więc do 31 marca 2009 r. Składki prosimy wpłacac na rachunek bankowy PTPB: 86 1020 2892 0000 5002 0161 6770
 
06.01.2009
V Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej z okazji 105 rocznicy urodzin Burrhusa F. Skinnera serdecznie zaprasza na V Sympozjum Naukowe, które odbędzie się w dniach 20-21 marca 2009 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program Sympozjum

 


 
29.09.2008 - 18.10.2008
 Po długim oczekiwaniu, przy współpracy Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, ukaże się na rynku drugie wydanie książki Maxie M. Maultsby'ego: „Racjonalna Terapia Zachowania" (390 stron, format 17*24 cm). Pierwsze polskie wydanie z 1992 roku rozeszło się  błyskawicznie, teraz będzie dostępna jej nowa, poprawiona i znacznie rozszerzona edycja.

 
20.03.2008
IV Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej zaprasza do wzięcia udziału w IV Sympozjum Naukowym PTPB "Psychologia behawioralna i psychologia poznawcza: możliwości i ograniczenia", które odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2008 r. w Krakowie. Program IV Sympozjum Naukowego PTPB


 
16.01.2008
Zgodnie z decyzją Zarzadu PTPB wysokość składki członkowskiej za rok 2008 r. wynosi tyle samo, co w roku ubiegłym, czyli 50 zł

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Statutu PTPB składki należy opłacać do końca I kwartału bieżącego roku kalendarzowego, a więc do 31 marca 2008 r. Składki prosimy wpłacac na rachunek bankowy PTPB: 86 1020 2892 0000 5002 0161 6770 lub bezpośrednio do Skarbnika.

 
24.04.2007
Forum
Na stronie internetowej ptpb powstało forum, które - mamy nadzieję - może stać się platformą wymiany informacji dla całego środowiska behawioralnego w Polsce. Chcielibyśmy by na forum znajdowały się informacje na temat działalności wszystkich polskich organizacji behawioralnych.  Forum ma swojego administratora, co powinno zapobiec pojawianiu się na nim niechcianych treści. Na forum można wejść przez stronę ptpb (zakładka: forum) lub bezpośrednio: http://www.ptpb.pl/forum/. Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się na forum!
 
30.03.2007
W związku z brakiem kworum na zebraniu w dniu 9 marca 2007 r. Zarząd zwołuje ponownie Walne Zebranie Członków PTPB, które odbędzie się w piątek 30 marca 2007 r. o godz. 17.30 w sali 301 w Instytucie Psychologii UJ przy al. Mickiewicza 3 w Krakowie.

 
27.03.2007
Regionalny Komitet Organizacyjny Małopolskiej Izby Psychologów na zebraniu w dn. 27 marca 2007 r. podjął uchwałę o zawieszeniu prac Komitetu dotyczących zwołania Regionalnego Zjazdu Psychologów do czasu wznowienia prac Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, gwarantujących organizację Zjazdów w innych województwach.

 
17.03.2007 - 18.03.2007
III Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej
Z okazji 103 rocznicy urodzin Burrhusa F. Skinnera Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej zaprasza do wzięcia udziału w III Sympozjum Naukowym PTPB, które odbędzie się w dniach 17-18 marca 2007 r. w Krakowie.

 
09.03.2007
Walne Zebranie Czlonkow PTPB odbędzie sie w piątek 9 marca 2007 r. o godz. 17.30 w sali 301 w Instytucie Psychologii UJ przy al. Mickiewicza 3 w Krakowie.

 
20.02.2007
Stanowisko PTPB w sprawie projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie Ministerstwa: http://www.mps.gov.pl/bip/index.php?idkat=869

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej przekazało Ministerstwu stanowisko następującej treści:


 
08.12.2006

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie Ministerstwa: http://www.mps.gov.pl/bip/index.php?idkat=718.

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej przekazało Ministerstwu stanowisko następującej treści:


 
01.12.2006
Aktywacja Newslettera PTPB

Newsletter Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej jest już aktywny. Podanie adresu e-mail zapewni Państwu otrzymywanie aktualnych informacji na temat bieżącej działalności Polskiego Towarszystwa Psychologii Behawioralnej.

 
07.06.2006
Efekt placebo w sporcie
Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej – Oddział Krakowski oraz PTPB i  KNSP Sekcja Psychologii Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprzejmie zapraszają na posiedzenie naukowe. Tematem spotkania będzie: Efekt placebo w sporcie. Wykład  naukowy wygłosi dr Przemysław  Bąbel. Posiedzenie odbędzie się 7 czerwca 2006 roku o godzinie 17.00 w sali „ K ” w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego (Kraków, Al. Jana Pawła II 78).
 
29.05.2006
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej jako organizacja reprezentowana w Krajowym Komitecie Organizacyjnym Izb Psychologów zobowiązana jest do zbierania danych psychologów do sporządzenia spisu psychologów, który posłuży jako podstawa do przygotowania Regionalnych Zjazdów Psychologów

 
24.04.2006
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło drugą wersję projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, trybu i czasu odbywania podyplomowego stażu zawodowego psychologów. Projekt został zmodyfikowany m.in. na podstawie uwag PTPB. Stanowisko w sprawie aktualnego projektu znajduje się TUTAJ.
 
20.04.2006
Zarządzeniem nr 2 z dnia 20 kwietnia 2006 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej powołał Komitet Organizacyjny Izb Psychologów. Z ramienia PTPB w skład Komitetu wszedł prezes Przemysław Bąbel.
 
20.03.2006
II Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.
W 102 rocznicę urodzin B.F. Skinnera odbędzie się w Krakowie, w Instytucie Psychologii UJ II Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.

 
15.03.2006
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie standardów stosowania psychoterapii przez psychologów. Tekst projektu znajduje się pod adresem:
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=05831
 
02.03.2006
Zgodnie z decyzją Zarządu
Walne Zebranie Członków PTPB odbędzie się 2 marca 2006 r. (czwartek)
w Instytucie Psychologii UJ w s. 326 (Mickiewicza 3) o godz. 18.30.

 
22.02.2006
Spotkanie w sprawie ustawy o zawodzie psychoterapeuty w Warszawie
Na spotkaniu obecne są stowarzyszenia reprezentujące psychologów i psychoterapeutów, posiadajace własny system standardów szkolenia psychoterapeutów (w tym przedstawiciel PTPB, który pracuje własnie nad systemem szkoleń dla terapeutów behawioralnych). Celem spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie statusu i funkcjonowania zawodu psychoterapeuty.
 
22.02.2006
a spotkaniu z ministrem R. Kwiatkowskim powołany zostaje Komitet Organizacyjny Izb Psychologów oraz dyskutowane są projekty rozporządzeń do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszających psychologów, w tym przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.
 
20.02.2006
Decyzją Zarządu PTPB uzupełniono deklarację członkowską. W związku z rosnącą liczbą chętnych postanowiono zbierać więcej informacji m.in. na temat motywów przystąpienia do PTPB oraz doświadczeń związanych z celami statutowymi Towarzystwa. Z pewnością pozwoli to na lepsze wykorzystanie potencjału nowych członków. Nowa deklaracja znajduje się w zakładce członkostwo.
 
10.02.2006
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej przedstawia swoje stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu podyplomowego psychologów, a także w sprawie projektu Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów

 
08.02.2006
Spotkanie w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.
W związku z wejściem w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza m.in. przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej do udziału w pracach nad przygotowaniem zarządzeń i rozporządzeń do ustawy oraz do powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.

 
01.02.2006
Zgodnie z decyzją Zarzadu PTPB wysokość składki członkowskiej za rok 2006 r. wynosi tyle samo, co w roku ubiegłym, czyli 50 zł

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Statutu PTPB składki należy opłacać do końca I kwartału bieżącego roku kalendarzowego, a więc do 30 marca 2006 r. Składki prosimy wpłacac na rachunek bankowy PTPB: 86 1020 2892 0000 5002 0161 6770 lub bezpośrednio do Skarbnika.

 
25.01.2006
Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej wziął udział w spotkaniu na temat funkcjonowania ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, które odbyło się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

1. Problem statusu niepsychologów prowadzących psychoterapię

2. Projekt zarządzenia powołującego Komitet Organizacyjny Izb Psychologów

3. Projekt rozporządzenia dotyczącego działania Komisji Ekspertów

4. Wstępny projekt (przed konsultacjami międzyresortowymi) rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego psychologów

5. Propozycje nowelizacji ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Zaprezentowane przez Ministerstwo projekty wraz z uzasadnieniami można znaleźć w linkach: dokument 1, dokument 2, dokument 3.
 
16.09.2005
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ
we współpracy
z POLSKIM STOWARZYSZENIEM PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ
zaprasza na drugi wykład
dr Moniki Suchowierskiej

Temat wykładu: "Wczesna intensywna terapia behawioralna: Praca z dzieckiem,współpraca z rodzicami"

Termin: 16 września 2005, godz. 16.30

Miejsce: Budynek Instytutu Psychologii UJ, sala 301 al. Mickiewicza 3, Kraków

Wykład "Wczesna intensywna terapia behawioralna: Praca z dzieckiem, współpraca z rodzicami" przedstawi główne założenia terapii behawioralnej w kontekście pracy z dzieckiem oraz ścisłej współpracy z rodzicami. Dr Suchowierska omówi role rodziców i konsultanta w tworzeniu programu terapeutycznego dziecka z autyzmem. Przedstawiony zostanie szerszy kontekst pracy z dzieckiem - szkolenia zespołu terapeutycznego, w tym rodziców; rola rodzeństwa i innych członków rodziny w terapii; czynniki stressogenne związane z autyzmem; formalne aspekty współpracy.

 
09.05.2005
Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonków PTPB, na którym wprowadzono zmiany w Statucie PTPB oraz podjeto decyzje o rezygnacji z prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.
 
09.05.2005
Spotkanie odbyło się w Ulicy Krokodyli przy ul. Szerokiej w Krakowie.
 
06.05.2005
Wykład dr Moniki Suchowierskiej "Ocena funkcjonalna: Metody przeprowadzania i wykorzystania jej wyników w praktyce", zorganizowany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej. Wykład ten zapoczatkował cykl szkolen na temat analizy behawioralnej prowadzonych przez dr Monike Suchowierską.
 
18.03.2005
I Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.
I Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej zorganizowane z okazji 101 rocznicy urodzin Burrhusa F. Skinnera w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem Sympozjum bylła prezentacja zagadnień teoretycznych, rezultatów badań, doświadczeń zawodowych oraz zastosowań analizy behawioralnej.
 
28.01.2005
Walne Zebranie Członków PTPB dokonalo wyboru władz statutowych Towarzystwa na najblizsze 2 lata.
 
07.10.2004
Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmiescia wpisal PTPB do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219008.
 
16.11.2002
Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. W zebraniu uczestniczyli członkowie-zalożyciele PTPB oraz inicjator powstania Towarzystwa - Prof. Jerzy Siuta. Przyjęto treść Statutu PTPB oraz wybrano Komitet Zalżycielski w skladzie: Przemyslaw Bąbel, Dorota Fortuna i Malgorzata Kantaruk.