akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum

Spotkanie w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.


W związku z wejściem w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił m.in. przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej do udziału w pracach nad przygotowaniem zarządzeń i rozporządzeń do ustawy oraz do powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.

Pierwsze spotkanie odbyło się 25 stycznia 2006 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Podczas spotkania omówiono następujace kwestie:

1. Problem statusu niepsychologów prowadzących psychoterapie

2. Projekt zarządzenia powołujacego Komitet Organizacyjny Izb Psychologów

3. Projekt rozporządzenia dotyczącego działania Komisji Ekspertów

4. Wstepny projekt (przed konsultacjami miedzyresortowymi) rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego psychologów

5. Propozycje nowelizacji ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Przedstawiamy wszystkie zaprezentowane przez Ministerstwo dokumenty wraz z uzasadnieniami (dokument 1, dokument 2, dokument 3) z prośbą o zgłaszanie do nich uwag pod adres:info@ptpb.pl w terminie do 8 lutego (10 lutego musimy przedstawić uwagi Ministerstwu). Szczególnie prosimy o uwagi do rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego psychologów - jest to w tej chwili najważniejszy dokument z punktu widzenia funkcjonowania zawodu psychologa.

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie, na którym omówiony zostanie przebieg konsultacji w Ministerstwie, ze szczególnym uwzglednieniem problemu statusu niepsychologów prowadzących psychoterapie i pomysły Ministerstwa na jego rozwiązanie. Spotkanie będzie okazją do przedyskutowania projektów zarządzeń i rozporządzeń do ustawy o zawodzie psychologa, w tym rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego psychologów. Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2006 r. (środa) o godz. 12.00 w Instytucie Psychologii UJ w s. 326 (Mickiewicza 3).

Zapraszamy do udziału w spotkaniu także osoby spoza Towarzystwa, szczególnie studentów, których dotyczyć będzie rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego.