akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum


Stanowisko w sprawie projektu
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie stażu podyplomowego psychologów:

 


Szanowny Panie Ministrze,

przedstawiam uwagi Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej do projektu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu podyplomowego psychologów:
  1. art. 5 Nie podano kryteriów wyznaczania opiekuna stażu. Specjalizacja opiekuna powinna być dostosowana do specjalizacji stażysty. Powinna istnieć możliwość odbywania stażu w innych jednostkach niż te określone w Rozporządzeniu, np. w firmach doradztwa personalnego.
  2. art. 8.1 Działania w ramach stażu odpowiadają tylko specjalizacji klinicznej. Brakuje uwzględnienia możliwości odbywania stażu przez osoby o innych specjalizacjach, np. w reklamie czy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Rozporządzenia nie określa też sposobu odbywania stażu przez osoby prowadzące działalność naukową lub dydaktyczną.
  3. art. 9 Nie jest jasne, czy psycholog stażysta może pracować na stanowisku psychologa w trakcie trwania stażu.
  4. art. 13.2 Zamiast określenia liczby dni w tygodniu precyzyjniejszym wydaje się określenie liczby godzin; pozwoli to na zrównanie intensywności stażu.
 
Warto ponadto określić, czy istnieje możliwość przynajmniej częściowego zaliczania do okresu stażu podyplomowego stażów, które część osób podejmuje dodatkowo w trakcie trwania studiów. Chodzi tu o staże nie związane z zajęciami na uczelni, a odbywane pod okiem specjalistów - psychologów, często w charakterze wolontariatu.

z poważaniem

dr Przemysław Bąbel
Prezes PTPB
 
 

 
 
Stanowisko w sprawie projektu
Zarządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów

 

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z zaproszeniem na spotkanie z Ministrem Robertem Kwiatkowskim w sprawie ustawy o zawodzie psychologa w dniu 25 stycznia 2006 r. m.in. przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających terapeutów nie będących psychologami oraz projektem Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, zgodnie z którym w skład Komitetu mają wejść m.in. przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających terapeutów, przedstawiam stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologii: Behawioralnej:

  1.   Zgodnie z art. 62 ust. 1 Minister właściwy do spraw pracy ma powołać Komitet Organizacyjny Izb Psychologów w porozumieniu z istniejącymi ogólnopolskimi stowarzyszeniami zrzeszającymi psychologów i związkami zawodowymi psychologów.
    W związku z tym prosimy o zweryfikowanie, które z wymienionych w projekcie Zarządzenia stowarzyszeń istotnie zrzeszają psychologów. Bez wątpienia podstawą do takiej weryfikacji nie może być oświadczenie, o którego podpisanie zostaliśmy poproszeni na zebraniu z Min. Kwiatkowskim w dniu 25 stycznia 2006 r., a zamieszczone na stronie www Ministerstwa (http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Dialogu/oswiadczenie.doc).
  2.  Ponieważ zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy Komitet Organizacyjny Izb Psychologów ma uprawnienia Krajowej Rady Psychologów, to w jego skład wchodzić mogą tylko psychologowie, spełniający warunek zawarty w art. 63 ust. 1. Trudno wyobrazić sobie, aby w skład samorządu psychologów wchodziły osoby nie będące psychologami w świetle ustawy.

 

z poważaniem

dr Przemysław Bąbel
Prezes PTPB
 
 
 

Zaprezentowane przez Ministerstwo projekty wraz z uzasadnieniami można znaleźć w linkach: dokument 1, dokument 2, dokument 3.