akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum


Zgodnie z decyzją Zarządu
Walne Zebranie Członków PTPB odbędzie się 2 marca 2006 r. (czwartek)
w Instytucie Psychologii UJ w s. 326 (Mickiewicza 3) o godz. 18.30.


Proponowany porządek zebrania:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z pierwszego roku działalności.

2. Uchwalenie programu działania Towarzystwa na rok 2006.

3. Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego II Sympozjum Naukowego PTPB ze stanu przygotowań do Sympozjum.

4. Sprawozdanie z prac nad przygotowaniem systemu szkoleń terapeutów behawioralnych i nadawania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

5. Sprawozdanie z udziału przedstawiciela Towarzystwa w Komitecie Organizacyjnym Izb Psychologów, konsultacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz prac nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty.

6. Wolne wnioski.