akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum

III Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej


Z okazji 103 rocznicy urodzin Burrhusa F. Skinnera Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej zaprasza do wzięcia udziału w III Sympozjum Naukowym PTPB, które odbędzie się w dniach 17-18 marca 2007 r. w Krakowie.

W programie Sympozjum znajdują się 33 wydarzenia: wykłady, referaty, warsztaty i dyskusje które poprowadzi 45 przedstawicieli psychologii behawioralnej, reprezentujących wszystkie polskie organizacje behawioralne oraz najważniejsze ośrodki akademickie i terapeutyczne. Po zakończeniu pierwszego dnia Sympozjum (17 marca 2007 r.) odbędzie się bankiet (w cenie opłaty konferencyjnej).

Opłata za udział w Sympozjum wynosi 150 zł (dla członków PTPB: 100 zł). Prosimy o wpłaty na konto PTPB nr 86 1020 2892 0000 5002 0161 6770 najpóźniej do dnia 15 marca 2007 r.

Zgłoszenia udziału w Sympozjum prosimy przesyłać pod adres: info@ptpb.pl.

Sympozjum i bankiet odbędą się w Sali Fontany, w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką" przy ulicy Szczepańskiej 1. Rozpoczęcie w sobotę 17 marca o godzinie 10:00 (rejestracja od 9:00).


Przewodniczący III Sympozjum Naukowego PTPB: dr Przemysław Bąbel

Komitet Naukowy:
Prof. UJ dr hab. Jerzy Siuta – Przewodniczący
Prof. UW dr hab. Paweł Ostaszewski
dr hab. Krzysztof Krzyżewski
dr Romuald Polczyk
dr Przemysław Bąbel

Komitet Organizacyjny:
mgr Anna Ziółkowska – Przewodnicząca
mgr Aneta Smolińska - Sekretarz
Maciej Michalski