akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum


Proponowany porządek zebrania:

1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu z realizacji zadań podjętych w ciągu całej kadencji.

2. Głosowanie nad udzielaniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3. Wybór członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwalenie programu działania Towarzystwa na rok 2007.

5. Wolne wnioski.