akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum

IV Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej


Program IV Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Psychologia behawioralna i psychologia poznawcza: możliwości i ograniczenia

Kraków, 5-6 kwietnia 2008

 

9.00 - Rejestracja uczestników IV Sympozjum

 

5 kwietnia (sobota)

 

9:30 - 10:00 Otwarcie IV Sympozjum Naukowego PTPB

 

Wykład plenarny (Sala Bobrzyńskiego)

Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Czesław Czabała  

10:00 - 11:00

            Paweł Ostaszewski

            Uniwersytet Warszawski

            Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 

            Jak zdjęcie i film - wyjaśnienia poznawcze i behawioralne we współczesnej psychologii

 

11:00 - 11:15 Przerwa kawowa

 

Sesja I. Między psychologią behawioralną a psychologią poznawczą (Sala im. M. Bobrzyńskiego)

Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Krzyżewski 

11:15 - 11:40

            Jerzy Siuta, Anna M. Ziółkowska

            Uniwersytet Jagielloński

            Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

 

            Dlaczego Skinner nie został psychologiem poznawczym?

 

11:40 - 12:05

            Przemysław Bąbel

            Uniwersytet Jagielloński

            Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

 

            Tyle o sobie wiemy, ile się sprawdziliśmy. Obserwacja własnego zachowania jako źródło wiedzy o sobie

 

12:05-12:30

            Anna M. Ziółkowska

            Uniwersytet Jagielloński

            Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

 

            Wolna wola z punktu widzenia behawiorysty

 

12:30-12:55

    Małgorzata Hołda

    Uniwersytet Jagielloński

    Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

 

    Behawioralne badania nad posłuszeństwem - 40 lat "paradygmatu milgramowskiego"

 

Sesja II. Edukacja z perspektywy psychologii behawioralnej i poznawczej

(Sala Kazimierza Wielkiego)

Prowadzenie: Jolanta Białek (Psychologia w Szkole

11:15 - 11:40

            Ewa Sokołowska

            Uniwersytet Warszawski

 

            Zastosowanie podejścia poznawczo-behawioralnego w pracy psychologa szkolnego

 

11:40 - 12:05

            Monika Zielińska, Alina Sylka

            Uniwersytet Gdański

            Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

            Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Gdańsku

           

            Skuteczność procedur opartych na ignorowaniu na przykładzie pracy psychologa szkolnego w Szkole Życia

 

12:05-12:30

            Aleksandra Gronostaj

            Uniwersytet Jagielloński

 

            Techniki wychowawcze proponowane rodzicom w poradnikach dostępnych na polskim rynku wydawniczym

 

12:30-12:55

            Joanna Lewińska

            Uniwersytet Warszawski

 

            Wykorzystanie wybranych założeń psychologii poznawczej w glottodydaktyce nauki języków obcych

 

12:55 - 14:30 Przerwa obiadowa

 

Wykład plenarny (Sala im. M. Bobrzyńskiego)

Prowadzenie: dr Marta Białecka-Pikul 

14:30 - 15:30

            Romuald Polczyk

            Uniwersytet Jagielloński

 

            Psychologia behawioralna i poznawcza czy psychologia warunkowania i procesów poznawczych? W stronę psychologii zintegrowanej

 

15:30 - 15:45 Przerwa kawowa

 

Sesja III. Behawioralna utopia: założenia i realizacja (Sala im. M. Bobrzyńskiego)

Prowadzenie: dr Romuald Polczyk 

 

15:45-16:10

            Krzysztof Cipora

            Uniwersytet Jagielloński

            Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

 

            Idealny świat w oczach behawiorysty - B.F. Skinner, Walden Two

 

16:10-16:35

            Rafał Kawa, Monika Suchowierska

            Uniwersytet Warszawski       

            Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

            Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku

 

            Walden Two: fikcyjna społeczność behawioralna

 

16:35-17:00

            Monika Suchowierska, Rafał Kawa  

            Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

            Uniwersytet Warszawski

            Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku

 

            Los Horcones: rzeczywista społeczność behawioralna

 

Sesja IV. Problematyka uzależnień z perspektywy psychologii behawioralnej i poznawczej (Sala Kazimierza Wielkiego)

Prowadzenie: prof. dr hab. Paweł Ostaszewski 

15:45-16:10

            Adriana Oniszk

            Uniwersytet Warszawski

 

            Zachowania  impulsywne a uzależnienie od nikotyny: różnice w  tempie dyskontowania odroczonych nagród pieniężnych pomiędzy                         

            osobami nałogowo palącymi, nigdy nie palącymi oraz byłymi palaczami

 

16:10-16:35

            Mateusz Hędzelek, Paulina Wnukiewicz, Paweł Siłakowski

            Uniwersytet Warszawski

 

            Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu uzależnień

 

16:35-17:00

            Wojciech Olchowski

            Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

            Uzależnienie od seksu w Internecie jako zespół wyuczonych zachowań seksualnych

 

17:00-17:15 Przerwa kawowa

 

Wykład plenarny (Sala im. M. Bobrzyńskiego)

Prowadzenie: dr Przemysław Bąbel 

17:15 - 18:15

            Krzysztof Krzyżewski

            Uniwersytet Jagielloński

            Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

           O stałej atrakcyjności propozycji nie wyjaśniać!

 

Wykład Sponsorowany (Sala im. M. Bobrzyńskiego)

18:15-18:40

            Zbigniew Czop

            Qpharma

 

            Zaburzenia metabolizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych a specyficzne trudności w uczeniu się - czy jest między nimi  związek?                           Na podstawie badań z preparatem eye q

 

19.00 - Bankiet (Stuba Communis)

 

6 kwietnia (niedziela)

 

Wykład plenarny (Sala im. M. Bobrzyńskiego)

Prowadzenie: prof. dr hab. Maria Kielar-Turska 

9:00-10:00

            Marcin Szczerbiński

            University of Sheffield

            Co naprawdę pomaga dzieciom z trudnościami w czytaniu?

 

10:00-10:20 Przerwa kawowa

 

Sesja V. Rozwijanie zachowań werbalnych (Sala im. M. Bobrzyńskiego)

Prowadzenie: dr Marcin Szczerbiński 

10:20-10:45

            Monika Suchowierska

            Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

            Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku

 

            Zachowania werbalne - od książki B.F. Skinnera do praktyki klinicznej

 

10:45-11:10

            Anna Rejek,

            Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku

 

            Podobieństwa i różnice w terapii logopedycznej, z elementami terapii behawioralnej, u dzieci zdrowych i u wysoko funkcjonujących dzieci z      

            autyzmem

 

11:10-11:35

            Beata Blok, Zofia Brzeska, Beata Ignaczewska, Małgorzata Marszałek

            Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

           

            Rozwijanie relacji typu „mand" w komunikacji dziecka z autyzmem

 

11:35-12:00

            Monika Zielińska, Katarzyna Jaroszewska,

            Uniwersytet Gdański

            Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

 

            Budowanie zachowań werbalnych u dzieci cierpiących na alalie

 

Sesja VI. Terapia zaburzeń rozwojowych (Sala Kazimierza Wielkiego)

Prowadzenie: dr Ewa Sokołowska 

10:20-10:45

            Kornela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga-Musioł

            Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

 

            Terapia behawioralna w pedagogice specjalnej - nowa szansa czy niechciana alternatywa?

 

10:45-11:10

            Monika Zielińska, Aneta Bagińska, Dagna Zachorowska

            Uniwersytet Gdański

            Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

 

            Tiki ruchowe i głosowe - behawioralne techniki redukcji

 

11:10-11:35

            Monika Zielińska, Dagna Zachorowska, Aneta Bagińska

            Uniwersytet Gdański

            Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

 

            Nawykowe zaparcia - diagnoza i terapia

 

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

 

Sesja VII. Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem (Sala im. M. Bobrzyńskiego)

Prowadzenie: dr Monika Suchowierska 

12:30-12:55

            Agnieszka Aksamit-Ramotowska

            Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku

           

            Zmniejszanie częstości zachowań trudnych u 7-letniej dziewczynki z autyzmem: wdrażanie procedur karzących

 

12:55-13:20

            Joanna Łuczak, Aleksandra Zazulak, Aleksandra Styfi,

            Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

           

            Samodzielność i aktywizacja zawodowa młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowacwzego dla Dzieci i Młodzieży z  Autyzmem        

 

13:20-13:45

            Małgorzata Stępień, Jolanta Surowiec, Marta Jamioł, Ilona Nowak

            Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Terapeutyczno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

           

            Wybrane zajęcia muzyczne w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach w                      aspekcie analizy behawioralnej

 

13:45 - 14:00 Zakończenie IV Sympozjum Naukowego PTPB