akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum


Wobec braku kworum na spotkaniach Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów nie ma możliwości podejmowania uchwał, które są niezbędne do stworzenia i funkcjonowania Regionalnych Izb Psychologów. Dotychczas odbył się tylko jeden Regionalny Zjazd w woj. świętokrzyskim i nie są podejmowane starania w celu organizacji Zjazdów w innych województwach. Jedynie powołanie Regionalnych Izb Psychologów we wszystkich województwach gwarantowałoby utworzenie Krajowej Rady Psychologów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło kolejną, trzecią już od grudnia 2006 r. próbę nowelizacji Ustawy o zawodzie psychologa, w której przewidziana jest ewentualna delegalizacja wybranych organów Izb Psychologów i unieważnienie podjętych przez Izby decyzji i wydanych dokumentów.

Regionalny Komitet Organizacyjny Małopolskiej Izby Psychologów wyraża nadzieję, że jeśli zaistnieją sprzyjające warunki, Komitet wznowi prace i powiadomi o nowym terminie Zjazdu.