akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum


Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej jako organizacja
reprezentowana w Krajowym Komitecie Organizacyjnym Izb Psychologów
zobowiązana jest do zbierania danych psychologów do sporządzenia spisu
psychologów, który posłuży jako podstawa do przygotowania Regionalnych
Zjazdów Psychologów (osoby z listy będą bezpośrednio zawiadamiane o miejscu
i terminie Zjazdów w ich regionie). Regionalne Zjazdy Psychologów wybiorą
władze Izby oraz delegatów na Krajowy Zjazd Psychologów. W celu zgłoszenia
swoich danych należy:
1. wypełnić załączoną ankietę,
2. dołączyć ksero dyplomu ukończenia studiów,
3. ewentualnie dołączyć zaświadczenie o 2 latach pracy w zawodzie
(niekoniecznie na podstawie umowy o pracę). Zaświadczenie to nie jest
obowiązkowe. W Zjazdach będą mogli uczestniczyć wszyscy absolwenci
psychologii, natomiast tylko osoby z udokumentowanym dwuletnim stażem w
zawodzie będą miały bierne prawo wyborcze.

PTPB nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie zgłoszenia.

Dokumenty można wrzucać do skrytki PTPB w Instytucie Psychologii UJ lub
przesyłać pod adres:
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Al. Mickiewicza 3
31-120 Kraków

Przyjmujemy zgłoszenia od WSZYSTKICH absolwentów psychologii, nie tylko
członków PTPB.