akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum

V Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej


Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej z okazji 105 rocznicy urodzin Burrhusa F. Skinnera serdecznie zaprasza na V Sympozjum Naukowe, które odbędzie się w dniach 20-21 marca 2009 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z programem  V Sympozjum Naukowego PTPB. Zapraszamy do udziału w Sympozjum. Formularz zgłoszeniowy  należy przesłać pod adres info@ptpb.pl  Opłata za udział w Sympozjum wynosi:

  • do 15 lutego 2009 r.: 90 zł (dla członków PTPB 70 zł)
  • do 10 marca 2009 r.: 150 zł
  • w czasie Sympozjum: 200 zł

Prosimy o wpłaty na konto PTPB nr 86 1020 2892 0000 5002 0161 6770

Po zakończeniu pierwszego dnia Sympozjum (20 marca 2009 r.) odbędzie się uroczysty bankiet w Restauracji Chimera. Opłata za udział w bankiecie wynosi 70 zł. Wpłaty za udział w bankiecie przyjmowane są do dnia 10 marca 2009 r. na konto PTPB.

Przewodniczący V Sympozjum Naukowego PTPB

dr Przemysław Bąbel

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Jan Czesław Czabała (IPiN)

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (UJ)

prof. dr hab. Edward Nęcka (UJ, SWPS)

prof. dr hab. Piotr Oleś (KUL, SWPS)

prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (UW, SWPS)

prof. dr hab. Wojciech Pisula (SWPS)

dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW

dr hab. Krzysztof Krzyżewski, prof. UKSW

dr hab. Agnieszka Niedźwieńska (UJ)

dr hab. Romuald Polczyk (UJ)
dr Przemysław Bąbel (UJ)

dr Monika Suchowierska (SWPS)

 

Komitet Organizacyjny

mgr Anna Ziółkowska - Przewodnicząca

dr Elżbieta A. Bajcar - Sekretarz

mgr Tomasz Drożdż

mgr Ewa Iskierka-Kasperek

mgr Maciej Michalski

 

Patronat medialny: Charaktery