akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum


Zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej zmianie ulega wzór zaświadczenia wydawanego osobom, które ukończyły szkolenia organizowane przez PTPB lub odbywające się pod patronatem PTPB. Zaświadczenia wydawane po 1 kwietnia 2009 roku opatrzone podpisem Prezesa PTPB i osoby (lub osób) prowadzącej szkolenie będą numerowane i ewidencjonowane w rejestrze zaświadczeń.

Poniżej prezentujemy wzór nowego zaświadczenia

nowe zaświadczenie - wzór