akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum


Zarząd PTPB podjął decyzję o zwołaniu w dniu 24 czerwca 2010 roku Walnego Zebrania Członków PTPB. Zebranie rozpocznie się o godzinie 19.00 w Instytucie Psychologii UJ przy al. Mickiewicza 3 w Krakowie w sali 230.

Ramowy program Walnego Zebrania:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2009 r.
3. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym.
4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2009 r.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym.
6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2009 r.
7. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Towarzystwa dotyczących możliwości tworzenia sekcji oraz udziału w walnych zebraniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
8. Dyskusja nad propozycjami zmian w Statucie.
9. Głosowanie nad propozycjami zmian w Statucie.
10. Przedstawienie planów działania PTPB na najbliższy rok.
11. Dyskusja nad planami działania PTPB na najbliższy rok.
12. Wolne wnioski.

Projekt zmian w Statucie zostanie przesłany wszystkim członkom PTPB co najmniej na tydzień przed Walnym Zebraniem. Członkom spoza Krakowa planujemy umożliwić wzięcie udziału w Zebraniu za pośrednictwem Internetu - o szczegółach poinformujemy wkrótce.

Jeśli liczba uczestników zebrania okaże się niewystarczająca do przeprowadzenia głosowań, drugi termin zebrania ustalamy tego samego dnia (tj. 24.06.2010) o godzinie 19:30.