akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum


 Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Katedra Analizy Zachowania Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin mają przyjemność organizować kolejne, międzynarodowe sympozjum naukowe

pod tytułem:

"Stosowana Analiza Zachowania: oparte na dowodach i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju" ("Applied Behavior Analysis - evidence-based and effective treatment for developmental disabilities")                  

Termin: 24.03.2012 - 25.03.2012

Miejsce obrad: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, aula im. prof. T. Tomaszewskiego

Mamy zaszczyt gościć wybitnych przedstawicieli nauki i doświadczonych klinicystów, którzy zgodzili się być prelegentami w czasie sympozjum. Konferencja rozpocznie się prezentacją Andy Bondiego, PhD i Lori Frost, MS (twórców systemu komunikacji alternatywnej Picture Exchange Communication System; PECS) poświęconą podejściu Pyramid do edukacji dzieci z zaburzeniami rozwoju, a także samemu systemowi PECS. Zostaną zaprezentowane główne charakterystyki systemu pracy z dziećmi z autyzmem, który tak silnie bazuje na stosowanej analizie zachowania. Prezentacja dr Andiego Bondiego i Lori Frost wypełni w całości program pierwszego dnia konferencji (6 godzin).

Na drugi dzień konferencji zaplanowano sześć wystąpień naukowców i klinicystów z USA i UK: W. Joseph Wyatt, PhD (Marshall University, USA), Jane Howard, PhD (California State University Stanislaus, USA), Carrie Dempsey, PhD (California State University Stanislaus, USA), Sandy Toogood, PhD (Bangor University, UK), Coleen Sparkman, MA (Kendall School, USA), Susanne Letso, MA (Connecticut Center for Child Development, USA)

Szczegółowy program konferencji można pobrać tutaj

Wszystkie wystąpienia będą tłumaczone (symultanicznie) z języka angielskiego na polski.

UWAGA: Udział w Sympozjum jest płatny. Wysokość wpłaty uzależniona jest od terminu zgłoszenia.

 

                                                                       OFICJALNA STRONA SYMPOZJUM - REJESTRACJA