akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

III Sympozjum Naukowe PTPB

Z okazji 103 rocznicy urodzin Burrhusa F. Skinnera Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej zorganizowało III Sympozjum Naukowym PTPB, które odbywało się w dniach 17-18 marca 2007 r. w Krakowie.

W programie Sympozjum znalazły się 33 wydarzenia: wykłady, referaty, warsztaty i dyskusje które poprowadziło 45 przedstawicieli psychologii behawioralnej, reprezentujących wszystkie polskie organizacje behawioralne oraz najważniejsze ośrodki akademickie i terapeutyczne. Po zakończeniu pierwszego dnia Sympozjum (17 marca 2007 r.) odbył się bankiet.

Sympozjum i bankiet odbyły się w Sali Fontany, w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką" przy ulicy Szczepańskiej 1.

Szczegółowe sprawozdanie z III Sympozjum, autorstwa Anny M. Ziółkowskiej, ukazało się Psychologii Rozwojowej (2008, tom 13, nr 1, s. 117-120).

Księgę streszczeń wraz z programem Sympozjum pobierz tutaj .

 

Program III Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

 

SOBOTA, 17 MARCA 2007 R.

 

Rejestracja uczestników od 9:00

10:00 - 10:15 Inauguracja III Sympozjum Naukowego PTPB

Wykład inauguracyjny

 

10:15 - 11:00

Paweł Ostaszewski, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej

Dokonywanie wyboru przez zwierzęta i ludzi z perspektywy psychologii behawioralnej

 

11:00 - 11:15 Dyskusja

 

Prowadzenie: dr Przemysław Bąbel

 

Sesja I: Z punktu widzenia behawiorysty

 

Prowadzenie: prof. Paweł Ostaszewski

 

11:15 - 11:35

Przemysław Bąbel, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Edukacja, jak widzi ją behawiorysta

 

11:35 - 11:55

Anna M. Ziółkowska, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Osobowość w świetle psychologii behawioralnej

 

11:55 - 12:15

Elżbieta A. Bajcar, Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Czy do wyjaśnienia zachowań niemowląt konieczne jest pojęcie pamięć?

 

12:15 - 12:35

Wojciech Białaszek, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej

Pomiędzy ekonomią i psychologią. Ekonomia behawioralna w ujęciu analizy zachowania

12:35 - 12:45 Dyskusja

12:45 - 13:00 Przerwa

Sesja II: B.F. Skinner

 

Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Krzyżewski

13:00 - 13:20

Jerzy Siuta, Uniwersytet Jagielloński

Nulla dies sine linea

 

13:20 - 13:40

Ewa Srebro, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Skinnera spojrzenie na starość

 

13:40 - 13:50 Dyskusja

13:50 - 14:30 Przerwa obiadowa

 

Wykład plenarny

 

14:30 - 15:15

Krzysztof Krzyżewski, Uniwersytet Jagielloński

O bezdyskusyjności pożytków z czytania Skinnera

 

15:15 - 15:30 Dyskusja

Prowadzenie: dr Romuald Polczyk

Sesja III: Terapia behawioralna

 

Prowadzenie: mgr Małgorzata Rybicka

 

15:30 - 15:50

Romuald Polczyk, Uniwersytet Jagielloński

Specyficzne terapie dla specyficznych problemów: prawda czy mit?

 

15:50 - 16:10

Jacek Kozłowski, Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej

Operacje motywujące w teorii i praktyce terapeutycznej

 

16:10 - 16:30

Justyna Sikorska-Grygiel, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Rola eksperymentów behawioralnych w terapii poznawczo-behawioralnej fobii społecznej

 

16:30 - 16:50

Agnieszka Karpiel, Instytut Zdrowia Człowieka w Warszawie

Systematyczna desensytyzacja w profilaktyce i rehabilitacji psychologicznej

16:50 - 17:10

Anna Rejek, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po kroku

Terapia logopedyczna w terapii behawioralnej

 

17:10 - 17:20 Dyskusja

17:20 - 17:30 Przerwa

 

Dyskusja panelowa

 

17:30 - 19:00 Dziś i jutro polskich organizacji behawioralnych

 

Uczestnicy:

Przemysław Bąbel - prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Kornela Grzegorczyk-Dłuciak - prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej

Agnieszka Haremska - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem proFUTURO

Jacek Kozłowski - członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej

Małgorzata Rybicka - prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

 

Prowadzenie: mgr Agata Broś

 

19:00 Bankiet

 

NIEDZIELA, 18 MARCA 2007 R.

 

Warsztaty

 

9:00 - 12:00

Monika Zielińska, Dagna Zachorowska, Aneta Bagińska, Uniwersytet Gdański, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

Programy pracy z wysokofunkcjonującymi dziećmi z autyzmem

9:00 - 11:00

Agata Broś, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Behawioralne metody selekcji i oceny pracowników

Sesja IV: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

Prowadzenie: dr Jacek Kozłowski

9:00 - 9:20

Anna Budzińska, Marta Wójcik, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Rozwijanie zachowań społecznych dzieci z autyzmem

 

9:20 - 9:40

Ewa Kuliga-Musioł, Kornela Grzegorczyk-Dłuciak, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

Porozmawiajmy o rodzicach

 

9:40 - 10:00

Iwona Ruta-Sominka, Joanna Jaworska, Joanna Gajewska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Uczenie incydentalne w terapii dzieci z autyzmem

10:00 - 10:20

Marzena Żmuda-Trzebiatowska, Dariusz Masternak, Magdalena Sikora, Aleksandra Szakiewicz, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z autyzmem

 

10:20 - 10:30 Dyskusja

10:30 - 10:40 Przerwa

 

Sesja V: Z praktyki polskich ośrodków terapii behawioralnej

 

Prowadzenie: mgr Kornela Grzegorczyk-Dłuciak

 

10:40 - 11:00

Anna Lubomirska, Ewa Włodarska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Prezentacja terapii prowadzonej w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka - studium indywidualnego przypadku

 

11:00 - 11:20

Marta Pałys, Akademia Świętokrzyska, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Terapeutyczno - Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach

Zabawa jako jedna z form aktywności dzieci z autyzmem - studium indywidualnych przypadków z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach

11:20 - 11:40

Beata Blok, Zofia Brzeska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku

Inicjowanie i rozwijanie umiejętności interakcji przez osoby z autyzmem

 

11.40 - 12.00

Agnieszka Aksamit-Ramotowska, Monika Suchowierska, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej

Redukcja zachowań zakłócających naukę u sześcioletniej dziewczynki z autyzmem z zastosowaniem procedur zróżnicowanego wzmacniania

 

12.00 - 12.10 Dyskusja

12:10 - 12:20 Przerwa

Sesja VI: Zachowania werbalne

 

Prowadzenie: prof. Maria Kielar-Turska

 

12:20 - 12:40

Monika Suchowierska, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej

Zachowania werbalne: Perspektywa Skinnera

 

12:40 - 13:00

Rafał Kawa, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej

Zachowania werbalne: Perspektywa Chomsky'ego

13:00 - 13:10 Dyskusja

13:10 - 14:00 Przerwa obiadowa

 

Sesja VII: Behawioralne metody kształtowania zachowań dzieci

Prowadzenie: dr Monika Suchowierska

 

14:00-14:20 Monika Zielińska, Uniwersytet Gdański

Redukowanie zachowań niepożądanych u dzieci w wieku szkolnym

 

14:20-14:40 Agata Orzeł-Żukowska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie

„Od kija do marchewki" - skuteczne modyfikacje behawioralne w pracy z pacjentem dziecięcym

 

14:40 - 14:50 Dyskusja

14:50 - 15:00 Przerwa

 

Sesja VIII : W poszukiwaniu granic psychologii behawioralnej

 

Prowadzenie: mgr Anna M. Ziółkowska

 

15:00 - 15:20

Przemysław Koberda, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Zbieżne spojrzenie na rozwój człowieka psychologii integralnej i behawioralnej

 

15:20 - 15:40

Łukasz Paw, Uniwersytet Jagielloński

Uczenie bez świadomości: wzmacnianie trudnych do zwerbalizowania cech sytuacji bodźcowej

 

15:40 - 16:00

Karolina Lelakowska, Uniwersytet Wrocławski

Podejście behawioralne w leczeniu dysfunkcji seksualnych

 

16:00 - 16:20

Natalia Wojtal, Uniwersytet Jagielloński

Badania różnic indywidualnych u zwierząt

 

16:20 - 16:40

Michał Dębek, Uniwersytet Wrocławski

Szczury a ludzie. Bagna behawioralne jako potencjalny problem współczesnych przestrzeni zurbanizowanych

 

16:40 - 16:50 Dyskusja

16:50 - 17:00 Zakończenie III Sympozjum Naukowego PTPB

 

 


Przewodniczący III Sympozjum Naukowego PTPB: dr Przemysław Bąbel

Komitet Naukowy:
Prof. UJ dr hab. Jerzy Siuta – Przewodniczący
Prof. UW dr hab. Paweł Ostaszewski
dr hab. Krzysztof Krzyżewski
dr Romuald Polczyk
dr Przemysław Bąbel

Komitet Organizacyjny:
mgr Anna Ziółkowska – Przewodnicząca
mgr Aneta Smolińska - Sekretarz
Maciej Michalski