akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

I Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Jednym z głównych celów Towarzystwa jest rozwijanie i propagowanie wiedzy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy behawioralnej jako nauki o zachowaniu. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez organizację Sympozjów Naukowych Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.


I Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej odbyło się z okazji 101 rocznicy urodzin Burrhusa F. Skinnera, twórcy eksperymentalnej analizy zachowania. Osobie B.F. Skinnera poświęcony był wykład inauguracyjny, który wygłosił Prof. Jerzy Siuta. Referaty prezentowane na Sympozjum dotyczyły zastosowań podejścia behawioralnego w psychologii zdrowia (Przemysław Bąbel), terapii (Anna Ziółkowska i Kornela Grzegorczyk – Dłuciak) oraz edukacji (Sławomir Trusz).

Program I Sympozjum Naukowego
Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej:

Piątek, 18 marca 2005 r.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, al. Mickiewicza 3, sala 301

14.00 – 15.00 Otwarcie Sympozjum

Wykład inauguracyjny
B.F. Skinner
Jerzy Siuta
(Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

15.00 –17.00 Referaty

Zdrowie i choroba w świetle warunkowania klasycznego
Przemysław Bąbel
(Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, PTPB)

Muzykoterapia w ujęciu psychologii behawioralnej
Anna M. Ziółkowska
(PTPB)

Modyfikacja zachowań dzieci z autyzmem w teorii i praktyce
Kornela Grzegorczyk – Dłuciak
(PTPB)

Behawioryzm w pedagogice i praktyce edukacyjnej
Sławomir Trusz
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, PTPB)

17.00 - 17.30 Dyskusja

17.30 Zakończenie Sympozjum

 

Książka abstraktów I Sympozjum Naukowego PTPB