akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

IV Sympozjum Naukowe PTPB

IV Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej odbyło się w dniach 5-6 kwietnia 2008, w najstarszym budynku uniwersyteckim w Polsce – Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego historia sięga roku 1400. Obradowaliśmy równolegle w dwóch salach: im. M. Bobrzyńskiego i Kazimierza Wielkiego, a bankiet odbył się w samym sercu Collegium Maius – Stubie Communis, wchodzącej w skład Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Temat IV Sympozjum: Psychologia behawioralna i psychologia poznawcza: możliwości i ograniczenia, inspirowany artykułem B.F. Skinnera Cognitive science and behaviourism, zachęcał do odpowiedzi na pytanie, czy nadal istnieje zasadniczy rozdźwięk między psychologią, jak widzi ją behawiorysta a jej poznawczym ujęciem. Okazją do jej udzielenia były 4 wykłady plenarne, 24 referaty w siedmiu sesjach tematycznych, oraz towarzyszące im dyskusje.

Szczegółowe sprawozdanie z IV Sympozjum, autorstwa Elżbiety Bajcar, ukazało się w Przeglądzie Psychologicznym (2008, tom 51, nr 3, s. 396-400).

Księgę streszczeń wraz z programem Sympozjum pobierz tutaj .
 

PROGRAM

5 kwietnia (sobota)

9.00 - Rejestracja uczestników IV Sympozjum

9:30 - 10:00 Otwarcie IV Sympozjum Naukowego PTPB

 

Wykład plenarny (Sala Bobrzyńskiego)
Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

10:00 - 11:00
Paweł Ostaszewski
Uniwersytet Warszawski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Jak zdjęcie i film - wyjaśnienia poznawcze i behawioralne we współczesnej psychologii

11:00 - 11:15 Przerwa kawowa

 

Sesja I. Między psychologią behawioralną a psychologią poznawczą (Sala im. M. Bobrzyńskiego)
Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Krzyżewski

11:15 - 11:40
Jerzy Siuta, Anna M. Ziółkowska
Uniwersytet Jagielloński
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Dlaczego Skinner nie został psychologiem poznawczym?

 

11:40 - 12:05
Przemysław Bąbel
Uniwersytet Jagielloński
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Tyle o sobie wiemy, ile się sprawdziliśmy. Obserwacja własnego zachowania jako źródło wiedzy o sobie

 

12:05-12:30
Anna M. Ziółkowska
Uniwersytet Jagielloński
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Wolna wola z punktu widzenia behawiorysty

 

12:30-12:55
Małgorzata Hołda
Uniwersytet Jagielloński
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Behawioralnej badania nad posłuszeństwem - 40 lat "paradygmatu milgramowskiego"

 

Sesja II. Edukacja z perspektywy psychologii behawioralnej i poznawczej
(Sala Kazimierza Wielkiego)

Prowadzenie: Jolanta Białek (Psychologia w Szkole)

11:15 - 11:40
Ewa Sokołowska
Uniwersytet Warszawski
Zastosowanie podejścia poznawczo-behawioralnego w pracy psychologa szkolnego

 

11:40 - 12:05
Monika Zielińska, Alina Sylka
Uniwersytet Gdański
Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Gdańsku
Czy wystarczy ignorować zachowanie? – skuteczność procedur opartych na ignorowaniu na przykładzie pracy psychologa szkolnego w Szkole Życia

 

12:05-12:30
Aleksandra Gronostaj
Uniwersytet Jagielloński
Techniki wychowawcze proponowane rodzicom w poradnikach dostępnych na polskim rynku wydawniczym

 

12:30-12:55
Joanna Lewińska
Uniwersytet Warszawski
Wykorzystanie wybranych założeń psychologii poznawczej w glottodydaktyce nauki języków obcych

 

12:55 - 14:30 Przerwa obiadowa

 

Wykład plenarny (Sala im. M. Bobrzyńskiego)
Prowadzenie: dr Marta Białecka-Pikul

14:30 - 15:30
Romuald Polczyk
Uniwersytet Jagielloński
Psychologia behawioralna i poznawcza czy psychologia warunkowania i procesów poznawczych? W stronę psychologii zintegrowanej

 

15:30 - 15:45 Przerwa kawowa

 

Sesja III. Behawioralna utopia: założenia i realizacja (Sala im. M. Bobrzyńskiego)
Prowadzenie: dr Romuald Polczyk

15:45-16:10
Krzysztof Cipora
Uniwersytet Jagielloński
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Idealny świat w oczach behawiorysty - B.F. Skinner, Walden Two

 

16:10-16:35
Rafał Kawa, Monika Suchowierska
Uniwersytet Warszawski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku
Walden Two: fikcyjna społeczność behawioralna

 

16:35-17:00
Monika Suchowierska, Rafał Kawa
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Uniwersytet Warszawski
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku
Los Horcones: rzeczywista społeczność behawioralna

 

Sesja IV. Problematyka uzależnień z perspektywy psychologii behawioralnej i poznawczej (Sala Kazimierza Wielkiego)
Prowadzenie: prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

15:45-16:10
Adriana Oniszk
Uniwersytet Warszawski
Zachowania impulsywne a uzależnienie od nikotyny: różnice w tempie dyskontowania odroczonych nagród pieniężnych pomiędzy osobami nałogowo palącymi, nigdy nie palącymi oraz byłymi palaczami

 

16:10-16:35
Mateusz Hędzelek, Paulina Wnukiewicz, Paweł Siłakowski
Uniwersytet Warszawski
Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu uzależnień

 

16:35-17:00
Wojciech Olchowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uzależnienie od seksu w Internecie jako zespół wyuczonych zachowań seksualnych

 

17:00-17:15 Przerwa kawowa

 

Wykład plenarny (Sala im. M. Bobrzyńskiego)
Prowadzenie: dr Przemysław Bąbel

17:15 - 18:15
Krzysztof Krzyżewski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
O stałej atrakcyjności propozycji nie wyjaśniać!

 

Wykład Sponsorowany (Sala im. M. Bobrzyńskiego)

18:15-18:40
Zbigniew Czop
Qpharma
Zaburzenia metabolizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych a specyficzne trudności w uczeniu się - czy jest między nimi związek? Na podstawie badań z preparatem eye q

 

19.00 - Bankiet (Stuba Communis)

 

6 kwietnia (niedziela)

 

Wykład plenarny (Sala im. M. Bobrzyńskiego)
Prowadzenie: prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

9:00-10:00
Marcin Szczerbiński
University of Sheffield
Co naprawdę pomaga dzieciom z trudnościami w czytaniu?

 

10:00-10:20 Przerwa kawowa

 

Sesja V. Rozwijanie zachowań werbalnych (Sala im. M. Bobrzyńskiego)
Prowadzenie: dr Marcin Szczerbiński

10:20-10:45
Monika Suchowierska
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku
Zachowania werbalne - od książki B.F. Skinnera do praktyki klinicznej

 

10:45-11:10
Anna Rejek, Magdalena Strzyż
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku
Podobieństwa i różnice w terapii logopedycznej, z elementami terapii behawioralnej , u dzieci zdrowych i u wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem

 

11:10-11:35
Beata Blok, Zofia Brzeska, Beata Ignaczewska, Małgorzata Marszałek
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
Rozwijanie relacji typu „mand" w komunikacji dziecka z autyzmem

 

11:35-12:00
Monika Zielińska, Katarzyna Jaroszewska,
Uniwersytet Gdański
Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
Budowanie zachowań werbalnych u dzieci cierpiących na alalie

 

Sesja VI. Terapia zaburzeń rozwojowych (Sala Kazimierza Wielkiego)
Prowadzenie: dr Ewa Sokołowska

10:20-10:45
Kornela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga-Musioł
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
Terapia behawioralna w pedagogice specjalnej - nowa szansa czy niechciana alternatywa?

 

10:45-11:10
Monika Zielińska, Aneta Bagińska, Dagna Zachorowska
Uniwersytet Gdański
Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
Tiki ruchowe i głosowe - behawioralne techniki redukcji

 

11:10-11:35
Monika Zielińska, Dagna Zachorowska, Aneta Bagińska
Uniwersytet Gdański
Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
Nawykowe zaparcia - diagnoza i terapia

 

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

 

Sesja VII. Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem (Sala im. M. Bobrzyńskiego)
Prowadzenie: dr Monika Suchowierska

12:30-12:55
Agnieszka Aksamit-Ramotowska
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku
Zmniejszanie częstości zachowań trudnych u 7-letniej dziewczynki z autyzmem: wdrażanie procedur karzących

 

12:55-13:20
Joanna Łuczak, Aleksandra Zazulak, Aleksandra Styfi,
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
Samodzielność i aktywizacja zawodowa młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

 

13:20-13:45
Małgorzata Stępień, Jolanta Surowiec, Marta Jamioł, Ilona Nowak
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Terapeutyczno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
Wybrane zajęcia muzyczne w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach w aspekcie analizy behawioralnej


13:45 - 14:00 Zakończenie IV Sympozjum Naukowego PTPB

 


Przewodniczący IV Sympozjum Naukowego PTPB

dr Przemysław Bąbel

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Jan Czesław Czabała (IPiN)
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (UJ)
prof. dr hab. Krzysztof Krzyżewski (UJ, UKSW)
prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (UW, SWPS)
prof. dr hab. Jerzy Siuta (UJ)
dr Przemysław Bąbel (UJ)
dr Romuald Polczyk (UJ)
dr Monika Suchowierska (SWPS)
dr Marcin Szczerbiński (University of Sheffield)

Komitet Organizacyjny
mgr Anna Ziółkowska - Przewodnicząca
mgr Elżbieta A. Bajcar - Sekretarz
mgr Tomasz Drożdż
mgr Ewa Iskierka-Kasperek
mgr Maciej Michalski

Patronat medialny: Charaktery

Sympozjum jest dofinansowane przez Towarzystwo Doktorantów UJ