akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

II Sympozjum Naukowe PTPB

II Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

 

W 102 rocznicę urodzin B.F. Skinnera, 20. marca odbędzie się w Krakowie, w Instytucie Psychologii UJ II Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.

Celem Sympozjum jest prezentacja zagadnień teoretycznych, rezultatów badań, doświadczeń zawodowych oraz zastosowań analizy behawioralnej.

Do wzięcia udziału w Sympozjum zaprosiliśmy pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także psychologów i pedagogów praktyków. Wystąpienia w formie 20 minutowych referatów zgłaszano do 20. lutego.

Szczegółowe sprawozdanie z II Sympozjum, autorstwa Elżbiety Bajcar, ukazało się w Rocznikach Psychologicznych (2007, tom  10, nr 1, s. 208-211).

Księgę streszczeń wraz z programem Sympozjum można pobrać tutaj.

 

Program II Sympozjum Naukowego PTPB

9:30 – 10.00

Uroczyste otwarcie II Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Sesja I (10:00 - 11:35)

Psychologia behawioralna: zagadnienia teoretyczne

Prowadzący: mgr Anna Ziółkowska

10:00 – 10:20
Behawioryzm czy psychologia uczenia i warunkowania? Zmierzch „izmów”w psychologii
Romuald Polczyk
Instytut Psychologii UJ

10:20 – 10:40
Mechanizm efektu placebo u zwierząt
Przemysław Bąbel
Instytut Psychologii UJ, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

10:40 – 11:00
Od czego zależy cierpliwość - nowe spojrzenie na mechanizmy samokontroli
Wojciech Białaszek
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej

11:00 – 11:20
Pozytywne i negatywne konsekwencje poszukiwania i sprawowania kontroli
Elżbieta Anita Bajcar
Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

11:20 – 11:35 Dyskusja

11:35 – 11:50 Przerwa

Sesja II (11:50-13:25)

Psychologia behawioralna w praktyce

Prowadzący: mgr Elżbieta Bajcar

11:50 – 12:10
Behawioralne modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Agata Broś
Instytut Psychologii UJ, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

12:10 – 12:30
Zastosowanie Racjonalnej Terapii Zachowania w leczeniu wyuczonej depresji
Tomasz Drożdż
Instytut Psychologii UJ, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

12:30 – 12:50
Wybrane aspekty behawioralne programu Simontona
Agnieszka Hottowy
Instytut Psychologii UJ, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

12:50 – 13:10
Realizacja terapii behawioralnej z dzieckiem z zespołem Aspergera
Małgorzata Ciemborowicz
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

13:10 – 13:25 Dyskusja

13:25 – 14:30 Przerwa obiadowa

Sesja III (14:30 - 16:25)

Terapia behawioralna dziecka z autyzmem

Prowadzący: dr Przemysław Bąbel

14:30 – 14:50
Uczenie zachowań społecznych niemówiącego dziecka z autyzmem
Anna Budzińska
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

14:50 - 15:10
Jakość w terapii behawioralnej osób z autyzmem
Kornela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga-Musioł
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

15:10 – 15:30
Stosowana analiza zachowania jako metoda wykorzystywana przez terapeutę-cienia w pracy z osobami z autyzmem w szkołach integracyjnych
Rafał Kawa
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po kroku, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej

15:30 - 15:50
Terapia i edukacja dziecka z autyzmem w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach
Ilona Nowak , Sylwia Ciszewska, Justyna Jóźwik–Kozioł
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach

15:50 – 16:10
Ewaluacja kadry terapeutycznej w Oddziale dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu
Lidia Domańska
Oddział dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu

16:10 – 16:25 Dyskusja

16:25 – 16:40 Przerwa

Sesja IV (16:40 – 17:55)

Z historii psychologii behawioralnej

Prowadzący: dr Romuald Polczyk

16:40 – 17:00
B.F. Skinner, konstruktor
Jerzy Siuta
Instytut Psychologii UJ

17:00 – 17:20
„Dziecko w pudełku” – fakty i mity na temat wczesnego dzieciństwa Deborah Skinner
Anna Ziółkowska
Instytut Psychologii UJ, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

17:20 – 17:40
R.J. Herrnsteina teoria dokonywania wyborów
Ewa Srebro
Instytut Psychologii UJ, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

17:40 – 17:55 Dyskusja

17:55 – 18:30
Dyskusja dotycząca programu szkolenia terapeutów behawioralnych

18:30 – 18.40

Zamknięcie II Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

19:00 Bankiet