akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

V Sympozjum Naukowe PTPB program

V Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, 20 - 21 marca 2009 r.

V Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej rozpoczęło się dokładnie w dniu 105 rocznicy urodzin B.F. Skinnera, czyli 20 marca 2009 roku i trwało do 21 marca 2009 roku. Sympozjum odbyło się w Auli Collegium Novum UJ, czyli jednej z najbardziej reprezentatywnych sal Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jubileuszowy charakter V Sympozjum został podkreślony projekcją wystąpienia samego Skinnera, wygłoszonego w Bostonie dnia 10 sierpnia 1990 r. na inauguracji dorocznej konwencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Było to ostatnie publiczne wystąpienie Skinnera. Wkrótce po nim, 18 sierpnia 1990 r. twórca eksperymentalnej analizy zachowania zmarł.

Podczas V Sympozjum , które objęło 9 wykładów plenarnych, wygłoszonych przez najwybitniejszych polskich psychologów, oraz 22 referaty, prezentowano najnowsze osiągnięcia psychologii behawioralnej oraz przedstawiano specyfikę psychologii behawioralnej na tle innych koncepcji psychologicznych.

Szczegółowe sprawozdanie z V Sympozjum, autorstwa Beaty Wasylewicz, ukazało się w  Przeglądzie Psychologicznym (2009, tom 52, nr3, s.521-525)

Tutaj można ściągnąć księgę zawierającą szczegółowy program V Sympozjum oraz historię Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.
 
PROGRAM
Piątek, 20 marca 2009 r.

 

 

Uroczyste otwarcie V Sympozjum Naukowego PTPB
Prowadzenie: dr Przemysław Bąbel

10:00 - 10:15
Wprowadzenie

10:15 - 10:35
Burrhus F. Skinner
Keynote address
(10 sierpnia 1990 r.)

Wykład inauguracyjny
10:35 - 11:10
Prof. dr hab. Edward Nęcka
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Samokontrola, jak ją widzi kognitywista

Wykład plenarny
11:10 - 11:45
Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Skinner i co dalej?

11:45 - 12:05 - przerwa kawowa

 

Sesja I:  Z historii psychologii behawioralnej
Prowadzenie: prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

Wykład plenarny
12:05 - 12:40
Dr hab. Krzysztof Krzyżewski, prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Od behavioru do behaviera?

Referaty

12:40 - 12:55
Anna M. Ziółkowska
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Psychologii Behawioralnej
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Skinnera refleksje na temat zagrożeń świata

12:55 - 13:10
Magdalena Świeżaczyńska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
Czy Dennettowi udało się zdemaskować Skinnera?

13:10 - 13:25
Dominika Czajak
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Czego (nie?) wiemy o I. P. Pawłowie?

13:25 - 14:40 - przerwa obiadowa

 

Sesja II: Jedno zachowanie - różne punkty widzenia
Prowadzenie: prof. dr hab. Edward Nęcka

Wykład plenarny
14:40 - 15:15
Dr hab. Romuald Polczyk
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Sugestialność interogatywna - podejście behawioralne

Referaty

15:15 - 15:30
Przemysław Bąbel
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Psychologii Behawioralnej
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Udział procesów poznawczych w warunkowaniu klasycznym i instrumentalnym. Od herezji do dogmatu i... z powrotem?

15:30 - 15:45
Sławomir Trusz
Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Rola nagród i kar w powstawaniu efektu oczekiwań nauczyciela

15:45 - 16:00
Arkadiusz Białek
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana
Czy szympansy podejmują cudzą perspektywę?

16:00 - 16:15
Łukasz Paw
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Czy gołąb doświadcza dysonansu poznawczego? Trudności wyjaśniania niektórych zachowań u zwierząt

16:15- 16:30
Krzysztof Cipora
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Elementy procesów warunkowania w technikach NLP

16:30 - 16:50 - przerwa kawowa

 

Wykłady plenarne
Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Krzyżewski, prof. UKSW

16:50 - 17:25
Prof. dr hab. Piotr Oleś
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Kilka uwag o behawiorystycznych inspiracjach w teorii osobowości

17:25 - 18:00
Prof. dr hab. Wojciech Pisula
Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii
Nagradzająca funkcja nowości

19.00 - bankiet

 

Sobota, 21 marca 2009 r.

 

Sesja III: Skuteczność terapii behawioralnej
Prowadzenie: prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

Wykład plenarny
9:00 - 9:35
Prof. dr hab. Czesław Czabała
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii Stosowanej
Skuteczność leczenia terapią behawioralną

Referaty

9:35 - 9:50
Rafał Kawa
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku
Obecność nauki i pseudonauki w terapiach dla dzieci z autyzmem: przegląd wyników badań nad skutecznością powszechnie stosowanych oddziaływań

9:50 - 10:05
Monika Suchowierska
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszwie
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku
Obecność nauki i pseudonauki w terapiach dla dzieci z autyzmem: zalecenia dla rodziców i profesjonalistów

10:05 - 10:20
Alina Sylka, Monika Zielińska
Uniwersytet Gdański, Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
Terapia zachowań werbalnych w leczeniu zaburzeń ekspresji słownej

10:20 - 10:35
Katarzyna Kasprzyk, Joanna Wachel
Filia nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie
Badanie efektywnego sposobu uczenia dzieci z autyzmem

10:35 - 11:00 - przerwa kawowa

 

Sesja IV: Możliwości terapii behawioralnej
Prowadzenie: prof. dr hab. Czesław Czabała

Wykład plenarny
11:00 - 11:35
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana
Orientacja dorosłych w rozwoju dziecka: strategie komunikacyjne rodziców w interakcji z dzieckiem

Referaty

11:35 - 11:50
Monika Szmidt, Monika Zielińska
Uniwersytet Gdański, Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
Przypadek Kasi Ch., czyli etyka w pracy terapeuty behawioralnego

11:50 - 12:05
Aneta Bagińska, Monika Zielińska
Uniwersytet Gdański, Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia

12:05- 12:20
Joanna Jaworska, Anna Lubomirska, Ewa Włodarska
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
Plany aktywności jako efektywna metoda uczenia dzieci z autyzmem

12:20 - 12:35
Anna Rejek
Przedszkole Integracyjne nr 247 w Warszawie
Wywoływanie mowy u dzieci z autyzmem. Łączenie terapii behawioralnej z terapią przez zabawę

12:35 - 14:00 - przerwa obiadowa

 

Sesja V: Zastosowania psychologii behawioralnej
Prowadzenie: dr hab. Agnieszka Niedźwieńska

Wykład plenarny
14:00 - 14:35
Dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
Funkcje węchowe człowieka. Czy są warte zainteresowania?

Referaty

14:35 - 14:50
Małgorzata Siekańska
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Wspieranie czy wywieranie presji? zachowania rodziców wobec dzieci uprawiających sport wyczynowo

14:50 - 15:05
Beata Wasylewicz
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Zastosowanie terapii EEG biofeedback w leczeniu ADHD

15:05- 15:20

Aleksandra Gronostaj
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla dziewcząt
Zastosowanie technik behawioralnych w pracy personelu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego

15:20 - 15:35
Alicja Leszczyńska
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Zastosowanie prawa dopasowania w edukacji

15:35 - 15:50
Karol Wolski
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Co daje skrzyżowanie komputera z budzikiem? Psychologia poznawczo - behawioralna jako nauka o projektowaniu przedmiotów codziennego użytku

15:50 - 16:00
Uroczyste zakończenie V Sympozjum Naukowego PTPB

 


Przewodniczący IV Sympozjum Naukowego PTPB
dr Przemysław Bąbel

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Jan Czesław Czabała (APS)
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (UJ)
prof. dr hab. Edward Nęcka (UJ)
prof. dr hab. Piotr Oleś (KUL)
prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (UW, SWPS)
prof. dr hab. Wojciech Pisula (PAN)
dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW
dr hab. Krzysztof Krzyżewski, prof. UKSW
dr hab. Agnieszka Niedźwieńska (UJ)
dr hab. Romuald Polczyk (UJ)
dr Przemysław Bąbel (UJ)
dr Monika Suchowierska (SWPS)

Komitet Organizacyjny
mgr Anna Ziółkowska - Przewodnicząca
dr Elżbieta A. Bajcar - Sekretarz
mgr Tomasz Drożdż
mgr Ewa Iskierka-Kasperek
mgr Maciej Michalski

Patronat medialny: Charaktery