akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Wspieranie czy wywieranie presji? Zachowania rodziców wobec dzieci uprawiających sport wyczynowo

Małgorzata Siekańska
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Wspieranie czy wywieranie presji? Zachowania rodziców wobec dzieci uprawiających sport wyczynowo
Uprawianie sportu przez dzieci, na każdym poziomie, dostarcza im doświadczeń, które sprzyjają rozwojowi fizycznemu, umysłowemu, emocjonalnemu i społecznemu. Sport może stwarzać szansę wszechstronnego rozwoju, ale może także oznaczać konieczność radzenia sobie z silną presją wywieraną przez rodziców oraz trenerów. Wyniki badań wskazują, że istnieje rozbieżność między opiniami rodziców i ich dzieci na temat zachowań spostrzeganych jako wywieranie presji i zachowań odbieranych jako wspieranie.
Celem wystąpienia jest pokazanie związków między zachowaniami rodziców oraz zaangażowaniem ich dzieci w aktywność sportową. Autorka przedstawi wyniki badań oraz przykłady zaczerpnięte z własnej praktyki. Omówi również różne podejścia rodziców do aktywności sportowej ich dzieci. W podsumowaniu wystąpienia zawrze podstawowe wskazówki na temat tego, jak efektywnie wspierać dzieci uprawiające sport.