akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Zastosowanie terapii EEG biofeedback w leczeniu ADHD

Beata Wasylewicz
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii

EEG biofeedback jest formą terapii opartej na teorii uczenia się. Za pomocą metody stopniowych przybliżeń prowadzi się do uruchomienia innego, lepszego sposobu funkcjonowania mózgu, aby w kolejnych sesjach ten nowy wzorzec utrwalić. Nieliczne badania dotyczące trwałości zmian wskazują, że mogą mieć one charakter długotrwały. Plastyczność neuronalna pozwala na przeorganizowanie pracy mózgu, zmiany pojawiają się również na poziomie głęboko położonych struktur. Skuteczność tej formy oddziaływania jest sprawdzana w terapii wielu zaburzeń, bardzo często w leczeniu ADHD. Osoby poddane terapii EEG biofeedback porównuje się zazwyczaj z osobami stosującymi farmakoterapię, oraz z osobami oczekującymi na terapię. Różnice uwidaczniają się na trzech poziomach: na poziomie obserwowalnych zachowań, w wynikach testów psychometrycznych i w miarach obrazujących pracę mózgu, takich jak EEG i fMRI. Neurofeedback, w przeciwieństwie do farmakoterapii, prowadzi do korzystnych zmian w czynności elektrycznej mózgu oraz większej aktywacji tych struktur, które są odpowiedzialne za selektywność uwagi i kontrolę reakcji. Równie skutecznie lub w większym stopniu niż farmakoterapia zmniejsza nadpobudliwość ruchową, impulsywność i deficyty uwagi.