akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Zastosowanie technik behawioralnych w pracy personelu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego

Aleksandra Gronostaj
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt w Krakowie

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego jest miejscem, gdzie powinny znajdować schronienie dzieci, którym domy rodzinne przestały zapewniać bezpieczeństwo i wymaganą opiekę; azylem, do którego mogą uciec przed przemocą i zaniedbaniem. Sądy rodzinne kierują do niej jednak przede wszystkim młode osoby zagrożone demoralizacją – nastolatki, które zaniedbywały obowiązek szkolny, uciekały z domu, były nieposłuszne względem rodziców, nie poddawały się wpływowi kuratorów, oraz takie, przeciw którym wytoczono sprawy karne. Wychowankowie mają trzy miesiące na „poprawę zachowania” – poprawę relacji z rodzicami, rozpoczęcie nauki szkolnej, zerwanie z oddziałującą negatywnie grupą rówieśniczą. Placówka typu interwencyjnego jest tak zwaną placówką otwartą, co oznacza, że dzieci nikt nie pilnuje w drodze do i ze szkoły i nikt nie jest w stanie przeszkodzić im w ucieczce. Pobyt w takiej placówce to dla nich pewnego rodzaju test odpowiedzialności. Głównym zadaniem zespołu wychowawców, psychologów i pedagogów ośrodka jest zapewnienie podopiecznym korektywnych doświadczeń wychowawczych. Kluczowa jest także całościowa diagnoza ich sytuacji, umożliwiająca podjęcie wobec nich adekwatnych działań. W wystąpieniu zostaną omówione i poddane ocenie techniki polegające na systematycznym stosowaniu wzmocnień, wykorzystywane w pracy z młodzieżą przebywającą w placówce.