akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Plany aktywności jako efektywna metoda uczenia dzieci z autyzmem

Joanna Jaworska, Anna Lubomirska, Ewa Włodarska
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Wystąpienie dotyczy zastosowania planów aktywności w rozwijaniu sfer deficytowych u dzieci z autyzmem. Zaprezentowane zostaną korzyści wynikające z zastosowania tej metody, jak również znaczna jej elastyczność, umożliwiająca tworzenie planów dla uczniów o zróżnicowanym poziomie funkcjonowania. Prelegentki omówią umiejętności, które można skutecznie kształtować przy użyciu tej techniki uczenia. Przedstawione zostaną plany aktywności znacznie różniące się pod względem stopnia złożoności. Poszczególne przykłady zadań i sposobów ich realizacji zostaną zilustrowane materiałem filmowym dokumentującym przebieg terapii dzieci leczonych w IWRD.