akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Zastosowanie podejścia poznawczo-behawioralne w pracy psychologa szkolnego

Ewa Sokołowska
Uniwersytet Warszawski

W wystąpieniu zostaną omówione możliwości i ograniczenia zastosowania podejścia poznawczo-behawioralnego w szkole, widziane z perspektywy psychologa - praktyka. Podstawą tej analizy będą treści treningów rodzicielskich i/lub nauczycielskich, które zostały przygotowane w ramach programów profilaktycznych dla dzieci z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń zachowania, tj. "Niewiarygodne lata" (Incredible Years) Webster-Stratton, "Trening rozwiązywania problemów" (Problem Solving Skills Traning) Kazdina oraz "Umiejące sobie radzić dziecko" (Coping Power) Lochmana. Omawiając możliwości i ograniczenia podejścia poznawczo-behawioralnego autorka odwoła się do świata wartości, w który wkraczamy przekazując pożyteczne narzędzia do pracy własnej oraz z dzieckiem (pomysł zastosowania metafory z narzędziami zaczerpnięto z wykładu Paula Stallarda). Uczenie konkretnych umiejętności rodzicielskich i nauczycielskich oraz sposobów pracy poznawczej zawsze odpowiada i na pytanie "jak coś zrobić", jak i na bardziej ogólne „po co” (dlaczego jest to ważne).