akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Wykorzystanie wybranych założeń psychologii poznawczej w glottodydaktyce nauki języków obcych

Joanna Lewińska
Uniwersytet Warszawski

Strategie, czyli celowe działania podejmowane przez uczącego się, są częstym przedmiotem badań psychologów poznawczych. Strategie najczęściej analizowane są w kontekście samoregulacji oraz autonomii uczenia się. Celem referatu jest przedstawienie roli strategii (zwłaszcza strategii metapoznawczych) w podnoszeniu aktywności językowej oraz niezależności poznawczej podczas nauki języków obcych