akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Psychologia behawioralna i poznawcza czy psychologia warunkowania i procesów poznawczych? W stronę psychologii zintegrowanej

Romuald Polczyk
Uniwersytet Jagielloński

W psychologii nie milkną dyskusje, choć nie tak już żywe, jak niegdyś, na temat tego, jaki sposób uprawiania psychologii jest najlepszy. Niniejsze wystąpienie przedstawia argumentację na rzecz tezy, że na obecnym etapie rozwoju psychologii nie można zasadnie przesądzić o bezwzględnej wyższości któregoś z podejść, w tym również podejścia behawioralnego czy poznawczego. Ponieważ jest faktem, że człowiek zarówno podlega procesom warunkowania, jak i przetwarza informację, konieczne są badania zarówno nad obu tymi zjawiskami (i oczywiście wieloma innymi, jak na przykład emocje i motywacje czy ewolucyjne podłoże zachowań). Teza ta może być trywialna, lecz warto ją czasami przypomnieć, aby przezwyciężyć szkodliwe dla rozwoju każdej dyscypliny naukowej rozumowanie w kategoriach „izmów” i wyższości pewnych „izmów” nad innymi.