akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Idealny świat w oczach behawiorysty – B. F. Skinner, Walden Two

Krzysztof Cipora
Uniwersytet Jagielloński
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Powieść B. F. Skinnera Walden Two (1948) jest kompletną wizją społeczeństwa korzystającego z osiągnięć techniki, zdobyczy psychologii behawioralnej i stosującego skrupulatnie metodę naukową w celu ulepszania i optymalizowania codziennego życia. Podstawą funkcjonowania opisywanej wspólnoty jest ustawiczne eksperymentowanie i wprowadzanie w życie zasad wyprowadzanych z tych eksperymentów. Przedstawiona zostanie geneza tytułu powieści oraz jej treść. W dalszej części opisana zostanie bardziej szczegółowo wizja edukacji i nauki przez całe życie, jak również praktyczna strona kierowania zachowaniem człowieka poprzez odpowiednie stosowanie wzmocnień pozytywnych. Następnie przytoczone zostaną refleksje samego autora na temat tego dzieła pisane z perspektywy czasu i to, jak po latach Skinner oceniał możliwość wprowadzenia swoich pomysłów w życie.