akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Zachowania impulsywne a uzależnienie od nikotyny: różnice w tempie dyskontowania odroczonych nagród pieniężnych pomiędzy osobami nałogowo palącymi, nigdy nie palącymi oraz byłymi palaczami

Adriana Oniszk
Uniwersytet Warszawski

Zgodnie z wynikami dotychczasowych badań, osoby uzależnione od substancji takich jak alkohol, narkotyki czy nikotyna, dyskontują odroczone nagrody w szybszym tempie – a zatem zachowują się bardziej impulsywnie – niż osoby nieuzależnione. Okazuje się również, że osoby, które skutecznie zerwały z nałogiem, dyskontują wolniej od osób uzależnionych, czyli wykazują większą od nich samokontrolę. Przedmiotem referatu będzie prezentacja wyników badania porównującego tempo dyskontowania odroczonych kwot pieniężnych w zależności od historii nałogu nikotynowego. W badaniu tym byli palacze dyskontowali w tempie zbliżonym do niepalących, a znacznie wolniej od osób nałogowo palących. Uzyskany wynik wskazuje na możliwość, że uzależnienie od nikotyny nasila skłonność do przedkładania nagród mniejszych, bardziej natychmiastowych nad większe, bardziej odroczone, która to skłonność ponownie zmniejsza się, kiedy jednostka zerwie z nałogiem i konsekwentnie nie będzie do niego wracać. Należy jednak wziąć pod uwagę, że osoby, którym udaje się skutecznie rzucić palenie, mogą charakteryzować się zdolnością do odraczania gratyfikacji na poziomie wyjściowym zbliżonym do osób nigdy nie palących. Przedstawione zostaną przytaczane w literaturze przedmiotu argumenty na rzecz hipotezy o nałogu jako czynniku nasilającym zachowania impulsywne, jak również argumenty wspierające hipotezę o impulsywności jako czynniku ryzyka wystąpienia nałogu.