akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu uzależnień

Mateusz Hędzelek, Paulina Wnukiewicz, Paweł Siłakowski
Uniwersytet Warszawski

Celem wystąpienia jest przedstawienie strategii poznawczo-behawioralnych stosowanych w leczeniu uzależnień - w szczególności alkoholizmu i narkomanii. W celu dokonania oceny skuteczności tych oddziaływań przeprowadzono porównania wskaźników jakości życia osób uzależnionych, poddanych leczeniu w paradygmacie poznawczo-behawioralnym i osób uzależnionych, zdrowiejących w wyniku zastosowania innych oddziaływań terapeutycznych. Badano między innymi: pragnienie życia, pasję życia, poczucie szczęścia, poczucie beznadziejności, globalne zadowolenie z życia dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz satysfakcje cząstkowe obejmujące zadowolenie z poszczególnych dziedzin życia. Ponadto dokonano pomiaru poczucia sensu życia oraz poczucia koherencji. Przebadano osiemdziesiąt osób. Porównano czterdzieści dobranych pod względem czynników socjodemograficznych par (grupa badawcza - grupa kontrolna). Badania wykazały, iż osoby uzależnione poddawane terapii poznawczo-behawioralnej różnią się pod względem poczucia jakości życia od osób uzależnionych leczonych innym rodzajem terapii niż poznawczo-behawioralna. Zaobserwowano i opisano istotne statystycznie różnice pomiędzy poszczególnymi czynnikami składającymi się na tę zmienną.