akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Uzależnienie od seksu w Internecie jako zespół wyuczonych zachowań seksualnych

Wojciech Olechowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 W komunikacji internetowej człowiek pozbawiony jest zestawu sygnałów seksualnych oraz prowadzących do nawiązania relacji i stosunku płciowego. Ludzie jednak nawiązują takie znajomości i realizują zachowania o charakterze autoseksualnym. Zespół tych zachowań może się składać na syndrom uzależnienia od seksu w Internecie. Wydaje się, że te wyuczone zachowania funkcjonują w oderwaniu od ewolucyjnych mechanizmów atrakcyjności seksualnej. Postawić można tezę, że o upowszechnieniu się tego zjawiska i sile jego oddziaływania decydują dwa czynniki: rozbudowany zespół wyuczonych zachowań seksualnych o charakterze samopobudzenia i samozaspokajania, wchodzący w sprzężenie zwrotne i wzmacniającą się pętlę siły bodźców stymulujących, oraz prawdopodobne pobudzenie werbalne zespołów neuronów lustrzanych odpowiedzialnych za odczucia z ciała. Wystąpienie skupi się na pierwszym elemencie - zespole wyuczonych zachowań seksualnych. Przedstawiony zostanie problem uzależnienia od seksu w Internecie w kilku wymiarach oraz typowe czynności prowadzące do niego i składające się na tego typu uzależnienie zachowania seksualne. Wyrażone zostanie przekonanie, że zachowania te są wyuczone i jako takie mogą podlegać modyfikacji, np. pod wpływem terapii behawioralnej. Ponadto, uwzględnione zostaną również ewentualne głębsze i nienawykowe motywy podejmowania zachowań seksualnych w Internecie.