akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Podobieństwa i różnice w terapii logopedycznej, z elementami terapii behawioralnej, u dzieci zdrowych i u wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem

Anna Rejek, Magdalena Strzyż
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku w Warszawie

Podczas prezentacji przedstawionych zostanie kilka przykładowych autorskich programów logopedycznych przygotowanych na zajęcia z dziećmi zdrowymi (wady wymowy) oraz na zajęcia z wysoko funkcjonującymi dziećmi z autyzmem (wady wymowy oraz problemy komunikacyjne typowe dla autyzmu). Autorki zaprezentują podobieństwa i różnice między tymi programami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy terapii behawioralnej w terapii logopedycznej.