akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Rozwijanie relacji typu „mand” w komunikacji dziecka z autyzmem

Beata Blok, Zofia Brzeska, Beata Ignaczewska, Małgorzata Marszałek
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku

Dziecko z autyzmem przejawia poważne deficyty w nabywaniu i posługiwaniu się językiem. Dysfunkcja ta uniemożliwia właściwy rozwój dziecka jako osoby społecznej. W wystąpieniu przedstawiona zostanie praca nad  rozwijaniem relacji typu „mand” (klasyfikacja Skinnera). „Mand” oznacza typ werbalnego zachowania, w którym osoba mówiąca o coś prosi. Naukę mowy osób z autyzmem należy rozpocząć od  programów dotyczących  relacji „mand”, ponieważ jest to pierwsze typowe dla dziecka werbalne zachowanie. Podczas prezentacji przedstawione zostaną przykłady programów kształtujących rozwój języka ucznia z autyzmem uwzględniające relację typu „mand”.