akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Budowanie zachowań werbalnych u dzieci cierpiących na alalię

Monika Zielińska, Katarzyna Jaroszewska
Uniwersytet Gdański
Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Gdańsku

Celem wystąpienia jest przedstawienie programów budowania zachowań werbalnych u dzieci cierpiących na alalię. W wystąpieniu autorki przedstawią historię przebiegu terapii sześciorga dzieci, w wieku od 4 miesięcy do 6 lat. Omówione zostaną poszczególne etapy terapii a także dane z postępów terapii, wyrażone ilością wypowiadanych słów oraz poprawą wyników w teście inteligencji L. Termana i M. Merrill. Wystąpienie zostanie wzbogacone o prezentację materiałów video.