akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Terapia behawioralna w pedagogice specjalnej – nowa szansa czy niechciana alternatywa?

Kornela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga-Musioł
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

Celem wystąpienia jest refleksja na temat zastosowania stosowanej analizy behawioralnej w szkolnictwie specjalnym oraz jej pozycji wśród innych bardziej „popularnych” sposobów pracy z osobami z trudnościami rozwojowymi. Autorki podejmą próbę odpowiedzi na pytania: „jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy „standardową” pracą pedagoga specjalnego a pracą terapeuty behawioralnego?”; „co interesującego i twórczego może wnieść ABA do polskiej pedagogiki specjalnej?”. W wystąpieniu główny nacisk zostanie położony na analizę różnic metodycznych pomiędzy najbardziej rozpowszechnionym w polskim szkolnictwie specjalnym podejściem eklektycznym i terapią behawioralną, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i hierarchii celów w rewalidacji.