akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Nawykowe zaparcia – diagnoza i terapia

Monika Zielińska, Dagna Zachorowska i Aneta Bagińska
Uniwersytet Gdański
Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Gdańsku

Celem wystąpienia jest przedstawienie programu interwencji terapeutycznej stosowanej przy leczeniu nawykowych zaparć, niemających podłoża medycznego. Zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzonych w Centrum oraz skuteczność stosowanych w leczeniu tego zaburzenia technik behawioralnych. Wystąpienie obejmować będzie:
- omówienie problematyki nawykowych zaparć oraz mechanizmu tworzenia się zaburzenia;
- omówienie zagadnień diagnostyki różnicowej;
- przedstawienie etapów prowadzenia terapii (sposobów zbierania i analizy danych początkowych, postępowania terapeutycznego oraz metod i technik pracy, dokumentacji oraz efektywności terapii). Wystąpienie zawierać będzie liczne studia przypadków oraz będzie ilustrowane materiałem instruktażowym.