akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Modyfikacja zachowań dzieci z autyzmem w teorii i praktyce

Kornela Grzegorczyk – Dłuciak
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

Celem referatu jest przedstawianie behawioralnej charakterystyki osób z autyzmem oraz efektywności programu ABA w odniesieniu do tej grupy niepełnosprawnych. Wystąpienie będzie stanowiło próbę odpowiedzi na pytania:
- jakie są priorytety terapii osób z autyzmem?

- jakie strategie i modele są najczęściej wykorzystywane w ich terapii?
-
dlaczego tak istotna jest w przypadku tej grupy wczesna interwencja?
- jakie efekty można osiągnąć stosując program ABA w odniesieniu do tej grupy niepełnosprawnych?

-
jakie trudności napotykają terapeuci behawioralni dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi w swojej pracy; jaki jest społeczny rezonans ich działań?

W toku egzemplifikacji omawianych zagadnień przedstawione zostaną wyniki badań naukowych oraz materiały filmowe.