akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach

 

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (Solution-Focused Approach, SFA) stanowi zarówno sposób prowadzenia konsultacji i szkoleń, jak i metodę terapii. Jest to sztuka znajdowania rozwiązań dla sytuacji problemowych (niezależnie od tego, czego problem dotyczy), bez odwoływania się do analizy przyczyn danego problemu, jego natury i podłoża.
Istotą SFA jest rozwijanie motywacji i procesu zmiany u klienta poprzez wzmacnianie jego skutecznych działań, prowadzących w kierunku oczekiwanych celów.

SFA/SBFT (Solution Focused Approach/Solution Focused Brief Therapy - nazwy te w lite-raturze używane są zamiennie) jest stosowana jest zarówno w pracy z osobami indywidualnymi, parami, jak i rodzinami. Wywodzi się ze szkoły Palo Alto terapii rodzin, a jej tłem filozoficznym jest konstrukcjonizm społeczny. Twórcami metody są amerykańscy terapeuci Steve de Shazer i Insoo Kim Berg, założyciele ośrodka krótkoterminowej terapii rodzin w Milwaukee. W praktyce psychologicznej i klinicznej SFA stosowane jest na równi z innymi metodami terapii krótkoterminowej. Jest to metoda akceptowana i promowana przez Europejskie Towarzystwo Terapii Krótkoterminowej (EBTA).
Rolą konsultanta SFA jest pomoc klientowi w dostrzeżeniu, uświadomieniu i odpo-wiednim wdrożeniu rozwiązań określonych problemów. Aby było to możliwe, klient musi zauważyć (i doświadczyć), że w konkretnych sytuacjach potrafił poradzić sobie skutecznie, a następnie zdobyć wiedzę o tym, w jaki sposób zrealizował udane działanie oraz jakie zasoby i umiejętności mu w tym pomogły. Konsultant, poprzez pytania „zorientowane na rozwiązanie" i proponowanie odpowiednich zadań, pomaga stworzyć okazję sprzyjającą doświadczeniu poczucia własnej skuteczności i dostrzeżenia wyjątków od sytuacji problemowej.
Wydobycie i uświadomienie sobie pozytywnych (skutecznych) działań w sytuacji problemowej prowadzi do zmiany perspektywy u klienta i w ten sposób skutecznie motywuje go do podejmowania wysiłków w kierunku osiągnięcia przyjętych celów.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w sposób indywidualny z klientem, coacherów, trenerów, zarządzających organizacją i projektami, osób pracujących z grupami, osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej oraz wszystkich, którzy odczuwają potrzebę zmiany na lepsze.

Program warsztatów :
przedstawienie SFA
nawiązanie relacji z klientem, pierwszy etap rozmowy ukierunkowanej na rozwiązania budowanie współpracy z klientem/pracownikiem/uczniem, nawet tym trudnym
rozpoznawanie i wydobywanie zasobów klienta
od problemu do celu - rozmowa ukierunkowana na budowanie rozwiązań a nie rozwiązanie problemów
ustalanie celów - cechy dobrze określonego celu, towarzyszenie klientowi w formułowaniu jego celów
technika skalowania
badanie i eksploracja wyjątków
motywowanie, wzmacnianie zmian
prowadzenie konsultacji ukierunkowanej na rozwiązanie
udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych
analiza własnych zasobów i celów w pracy z klientem/pracownikiem/uczniem

Metody pracy:
ćwiczenia aktywne na forum grupy: burza mózgów, dyskusje grupowe, odgrywanie ról
praca w małych grupach
analiza filmów szkoleniowych, materiałów filmowych z sesji z klientem
wykłady, prezentacje multimedialne

Liczba uczestników: 8-12 osób
Czas trwania:
kurs I stopnia - sesja dwudniowa weekendowa 

kurs II stopnia - 2 sesje dwudniowe
Cena:
kurs I stopnia: 420 PLN/osoba (dla członków PTPB - 380 PLN);
kurs II stopnia: 740 PLN/ osoba (dla członków PTPB - 670 PLN)

Informacja i zapisy: szkolenia@ptpb.pl

Najbliższy termin: 23-24 czerwca 2012

W zależności od specyfiki grupy, możliwe jest wprowadzenie modułów tematycznych:
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach dla pracowników socjalnych
W poszukiwaniu zasobów - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy psychologa
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w edukacji
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jako skuteczne narzędzie pracy doradcy zawodowego

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla już zorganizowanej grupy, cena i termin takiego szkolenia ustalane są indywidualnie. Kontakt: szkolenia@ptpb.pl