akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Mechanizm efektu placebo u zwierząt

Przemysław Bąbel
Instytut Psychologii UJ, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej


Efekt placebo nie jest charakterystyczny tylko dla gatunku ludzkiego. Istnieje wiele badań potwierdzających występowanie efektu placebo u różnych gatunków zwierząt. Wyniki najważniejszych z nich - klasycznych już dziś - zostaną zaprezentowane w referacie. Posłużą one jako punkt wyjścia do przedstawienia mechanizmu działania placebo u zwierząt, a mianowicie warunkowania klasycznego. Szczególny nacisk położony zostanie na wyjaśnienie występowania reakcji na placebo przeciwnych do reakcji na aktywną substancję, pod pozorem której placebo jest podawane. Wyjaśnienie tego problemu jest istotne nie tylko dla zrozumienia działania placebo, ale i samego procesu warunkowania klasycznego.