akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Od czego zależy cierpliwość - nowe spojrzenie na mechanizmy samokontroli.

Wojciech Białaszek
Uniwersytet Warszawski, Wydział PsychologiiWiększość decyzji i wyborów w życiu rozgrywa się pomiędzy licznymi doświadczeniami rozciągniętymi w czasie. Ludzie nieustannie stają przed dylematami życia codziennego, które odnoszą się do wielokrotnych wyborów składających się na wzorce zachowań (np. trzeźwość, dobre wyniki w nauce, zdrowe odżywianie). Łatwo sobie wyobrazić, jak pojedyncze, chwilowe wybory wchodzą w skład szerszych kategorii i wzorów zachowania. Składają się one z sekwencji (łańcuchów) wyborów, na które możemy się zdecydować, bądź je odrzucić. W większości badań nad wyborem, eksperymenty są zaaranżowane tak, że badany podmiot wybiera pomiędzy dwoma wzmocnieniami, gdzie jedno z nich jest dostępne od razu, a drugie dopiero po pewnym czasie. Jest to jednak sytuacja dosyć nienaturalna i sztuczna. W celu zbliżenia sytuacji wyboru do naturalnej, w ostatnich latach naukowcy zaczęli badać prawa rządzące wyborem sekwencji (łańcuchów) połączonych ze sobą pojedynczych wyborów, gdzie jeden wybór pociąga za sobą kilka odległych od siebie w czasie nagród lub kar. Okazało się, że takie podejście do zagadnienia zaowocowało odkryciem nowych zależności.