akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Behawioralne modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Agata Broś
Instytut Psychologii UJ, Polskie Towarzystwo Psychologii BehawioralnejModele kompetencyjne są obecnie jednymi z ważniejszych narzędzi wykorzystywanych w psychologii zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienie kompetencji, czy też modeli kompetencyjnych stało się odrębną dziedziną badań w nurcie zarządzana zasobami ludzkimi. Badania te, cieszą się obecnie ogromną popularnością zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków, czego odzwierciedleniem jest ogromna liczba publikacji na ten temat. Dlaczego problematyka ta cieszy się tak ogromną popularnością? Zapewne dlatego, że modele kompetencyjne stanowią podstawę systemu podejmowania decyzji personalnych  w organizacjach, kształtują zatem, politykę  personalną firm.
Celem wystąpienia będzie wyjaśnienie pojęcia modelu kompetencyjnego w ujęciu behawioralnym. Zaprezentowane zostaną konkretne zastosowania behawioralnych modeli kompetencyjnych oraz korzyści płynące z ich wdrożenia. Ponieważ oczekiwania i doświadczenia praktyków co do tego, jakie efekty można osiągać stosując modele kompetencyjne są bardzo zróżnicowane, przedstawione zostaną teoretyczne możliwości w tym zakresie. Ponieważ rozbieżności w stosowaniu behawioralnych modeli kompetencyjnych, wynikają głównie z powodu braku znajomości wymagań początkowych, związanych z tworzeniem tychże modeli, zaprezentowane zostaną także wymagania, którym należy sprostać podczas ich konstruowania, w celu zapewnienia ich spójności i efektywności.