akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Zastosowanie Racjonalnej Terapii Zachowania w leczeniu wyuczonej depresji

Tomasz Drożdż
Instytut Psychologii UJ, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Racjonalna Terapia Zachowania jest skutecznym programem terapeutycznym opracowanym przez amerykańskiego psychiatrę Dr Maxie C. Maultsbyego, Jr., byłego współpracownika Alberta Ellisa, Josepha Wolpe oraz Arnolda Lazarusa. Ten spójny, oparty na neurofizjologii oraz teorii uczenia poznawczo - behawioralny system psychologiczny, wykorzystywany jest z powodzeniem w leczeniu różnorodnych wyuczonych zaburzeń zachowania. Celem referatu będzie zaprezentowanie jego użyteczności w leczeniu wyuczonej depresji. Zostaną przedstawione najważniejsze elementy programu, metoda grupowania behawioralnego a także konkretne sposoby pomocne w oczekiwanej zmianie zachowania.