akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Wybrane aspekty behawioralne programu Simontona

Agnieszka Hottowy
Instytut Psychologii UJ, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Program Simontona jest przykładem krótkoterminowej, poznawczo-behawioralnej terapii przeznaczonej dla osób chorych onkologicznie i ich bliskich. Podstawowym celem terapii jest poprawa jakości życia osób chorych, obniżenie intensywności przykrych emocji, zwiększenie motywacji do leczenia i podwyższenie jego skuteczności. Poza technikami typowo poznawczymi (zmiana sposobu myślenia, techniki wyobrażeniowe wpływające m. in. na funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego i układu immunologicznego) ważną częścią programu jest wprowadzanie zmian w trybie życia, komunikacji z bliskimi, sposobach radzenia sobie ze stresem.
Celem wystąpienia będzie zaprezentowanie wybranych behawioralnych aspektów terapii, takich jak analiza behawioralna (np. problemu wtórnych korzyści w chorobie) czy behawioralne cele pracy na poziomie poznawczym.