akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Jakość w terapii behawioralnej osób z autyzmem

Kornelia Grzegorczyk- Dłuciak, Ewa Kuliga- Musioł
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
Celem wystąpienia będzie przedstawienie uczestnikom sympozjum kompleksowych oddziaływań podejmowanych przez terapeutów behawioralnych w celu ciągłego podnoszenia jakości działań terapeutycznych. Działania te prowadzone są w terapii behawioralnej dwukierunkowo:
1. pierwszy kierunek, określany jest jako „czynnik podmiotowy”, związany jest bezpośrednio z wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces terapii (tj. terapeutami, klientem, rodziną oraz innymi zaangażowanymi osobami). Łączy się z percepcją jakości terapii przez te osoby.
2. drugi kierunek - „czynnik obiektywny” - wiąże się ze stałym dbaniem o utrzymywanie wysokiego i spójnego standardu działań w terapii.