akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Stosowana analiza zachowania jako metoda wykorzystywana przez terapeutę-cienia w pracy z osobami z autyzmem w szkołach integracyjnych.

Rafał Kawa
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po kroku,
Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej





Jednym z głównych celów powstania szkół integracyjnych jest potrzeba tworzenia środowisk, w których mogłyby wspólnie uczyć się dzieci o różnym poziomie rozwoju i różnym stopniu sprawności psychofizycznej. Wśród uczniów szkół integracyjnych coraz częściej znajdują się osoby z autyzmem. Ze względu na charakterystykę tego zaburzenia – trudności w komunikowaniu się, nawiązywaniu relacji społecznych, sztywność w zachowaniu, występowanie zachowań trudnych, samodzielne funkcjonowanie osób z autyzmem w szkole jest często niemożliwe (Pisula, 2000). Jedną z możliwości pomocy, jest wspieranie dzieci z autyzmem przez terapeutę-cienia. Podczas zajęć szkolnych terapeuta-cień uczy umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w szkole, pracuje nad zachowaniami trudnymi, tworzy środowisko najbardziej sprzyjające uczeniu sytuacyjnemu, moderuje kontakty z rówieśnikami i nauczycielami, udziela pomocy merytorycznej innym pracownikom szkoły itd. Stosowana analiza zachowania, wykorzystywana we wczesnej intensywnej interwencji, oferuje metody (np. metodę wyodrębnionych prób, metodę uczenia sytuacyjnego), techniki i narzędzia umożliwiające pracę terapeuty-cienia w szkołach integracyjnych (Maurice, 2002).