akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Terapia i edukacja dziecka z autyzmem w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Terapeutyczno - Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach

lona Nowak , Sylwia Ciszewska, Justyna Jóźwik – Kozioł
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczy
Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach
Celem wystąpienia będzie przedstawienie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach oraz uzasadnienie sposobu organizacji procesu nauczania dzieci z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania zasad analizy behawioralnej w terapii i edukacji.
Druga część wystąpienia zostanie poświęcona analizie programów nauczania, osiągnięć i postępów ucznia Ośrodka, chłopca z diagnozą autyzmu wczesnodziecięcego i nieharmonijnym, opóźnionym rozwojem.