akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Ewaluacja kadry terapeutycznej w Oddziale dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu

Lidia Domańska
Oddział dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno
– Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu


Ewaluacja pracy terapeutów jest jednym z czynników podnoszących jakość prowadzonej terapii. W Oddziale dla Dzieci z Autyzmem prowadzona jest ona od 2004 roku. Praca terapeutów oceniana jest w trzech aspektach : umiejętności utrzymywania dziecka w zadaniu, umiejętności stosowania pochwał konkretnych oraz możliwości do reakcji w trakcie prowadzonych zajęć.
Wystąpienie ma na celu pokazanie wyników przeprowadzonej dotychczas ewaluacji kadry terapeutycznej w Oddziale dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu.