akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

R. J. Herrnsteina teoria dokonywania wyborów.

Ewa Srebro
Instytut Psychologii UJ, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej


W moim wystąpieniu pragnę skoncentrować się na omówieniu teorii jednego z uczniów B.F. Skinnera – R.J. Herrnsteina. Interesował się on zagadnieniem, w jaki sposób organizmy żywe dokonują wyborów pomiędzy dostępnymi wzmocnieniami. Wspólnie z W. Vaughanem, Juniorem opracowali teorię ulepszania wyborów (melioration theory). Pragnę też omówić kilka przeprowadzonych przez niego eksperymentów, aby ukazać także inne obszary jego zainteresowań.