akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Porozmawiajmy o rodzicach

Ewa Kuliga-Musioł, Kornela Grzegorczyk-Dłuciak, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

W terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, przyjmuje się, że współpraca z rodzicami, stałe podnoszenie ich gotowości i zaangażowania w proces terapii własnego dziecka, stanowi jeden z fundamentów działań i nieodłączny składnik ewentualnego sukcesu klienta. W referacie przedstawione zostaną podstawowe czynniki specyficzne i niespecyficzne, warunkujące postawy rodziców wobec terapii behawioralnej oraz ich zaangażowanie w proces terapii własnego dziecka. Zaprezentowane zostaną również wyniki własnych badań pilotażowych, realizowanych wśród rodziców dzieci z autyzmem korzystających z terapii behawioralnej.