akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Prezentacja terapii prowadzonej w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka - studium indywidualnego przypadku

Anna Lubomirska, Ewa Włodarska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Omówiony zostanie model wczesnej interwencji behawioralnej dla dzieci z zaburzeniem autystycznym, wdrożony w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka. Program edukacyjno-terapeutyczny przedstawiony zostanie na przykładzie programów dwóch wychowanków przedszkola specjalnego, działającego przy Instytucie. Prelegenci pokażą, jakie sfery są rozwijane u prezentowanych dzieci, jakie programy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostały już opanowane, a jakie są aktualnie ćwiczone. Zaprezentowane zostaną również krótkie filmy wideo z przebiegu terapii.