akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Redukcja zachowań zakłócających naukę u 6 letniej dziewczynki z autyzmem z zastosowaniem procedur zróżnicowanego wzmacniania

Agnieszka Aksamit-Ramotowska, Monika Suchowierska
Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej

Celem wystąpienia będzie prezentacja wyników badań dotyczących redukcji zachowań zakłócających naukę u dziewczynki z autyzmem. Pakiet interwencyjny mający na celu zredukowanie wokalizacji, które w znacznym stopniu utrudniały dziewczynce naukę, składa się z DRO, DRI, DRA, blokowania oraz zapewnienia dziewczynce możliwości wokalizowania w czasie przerw. Badanie jest przykładem zmniejszania częstości zachowań poprzez wdrażanie modelu najmniej restrykcyjnej terapii (model hierarchii Fox’a), wykorzystującej procedury zróżnicowanego wzmacniania.